טלפון
צור קשר
 • ביטוח סיעודי

  ביטוח סיעודי - דאגו לקבל פיצוי חודשי למקרה של פגיעה תפקודית וזאת בכדי לא ליפול לנטל על בני המשפחה

 • ביטוח חיים

  ביטוח חיים - הבטיחו את עתידה הכלכלי של משפחתכם בכל מצב

 • ביטוח בריאות

  ביטוח בריאות - דאגו להבטיח כי כל אחד מבני המשפחה יהיה מבוטח בביטוח הכולל: ניתוחים פרטיים, תרופות שלא בסל והשתלות

 • ביטוח מנהלים

  ביטוח מנהלים -כדאי לדאוג לחיסכון לפרישה בפוליסה המבטיחה קצבה או פנסיה ומשולמת ע"י עובד ומעביד

 • אובדן כושר עבודה

  ביטוח אובדן כושר עבודה - חשוב לגדר את הסיכון שבאיבוד כושר השתכרות ולכן יש להקים פוליסת ביטוח להבטחת הכנסה חודשית במקרה של פגיעה בכושר העבודה כתוצאה ...

ביטוח סיעודי - מאמר לגלובס

ביטוח סיעודי - מאמר לגלובס (הגדל)

מנתונים מעודכנים שפורסמו ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס)

בסוף 2002 עולה כי בשנת 2020 יחצה מספרם של בני ה – 65 ומעלה את גבול המיליון, שעור המהווה גידול של 56% באוכלוסיה היהודית המבוגרת, שעור הבוגרים מעל גיל 65 יהוו 14% מסך כל האוכלוסייה היהודית, נתונים אלו מלמדים על המשך תהליך מואץ של הזדקנות האוכלוסייה. כ- 30%  מאוכלוסיה זו צפויים להיות סיעודיים בשלב כלשהו בחייהם.

הערכות לתופעה זו מחייבת התייחסות שונה למערך הטיפול הסיעודי הקיים, המורכב היום מחמישה רבדים:

א.      בטוח לאומי

ב.      משרד הבריאות

ג.        קופות החולים דרך הבטוחים המשלימים

ד.      בטוחים פרטיים בחברות בטוח

ה.      טפול עצמי ביתי

מפאת מורכבותו של הנושא יתמקד מאמר זה ברובד הראשון, קרי זכויות החולה הסיעודי במוסד לבטוח לאומי .

מניסיון רב בטיפול בתביעות סיעודיות, מצאתי כי קיימות אי הבנות רבות בנוגע לאפשרויות הכסוי הסיעודי במסגרת בטוח לאומי וזאת מתוך שרבים מהנזקקים אינם מודעים כלל לזכויותיהם, במאמר זה אציג את ההגדרות למצב סיעודי, את הזכאות לפי חוק הבטוח הלאומי וכן כמה עובדות חשובות לפני הגשת תביעה.

תאור המצב הסיעודי
המצב הסיעודי מוגדר כאי יכולת תפקוד במגוון פרמטרים שהוגדרו ע"י הבטוח הלאומי ואומצו ע"י קופות החולים וחברות הבטוח

הפרמטרים הוגדרו כ (ADL)  ACTUALLY DAILY LIVING  כלומר פעולות שגרה יומיומיות שהעדר האפשרות לבצען מקנה זכות סיעודית, דרגת זכות זו נקבעת בהתאם למספר הפעולות אותן החולה הסיעודי אינו מסוגל לבצע.

הפעולות הן:     

שכיבה קימה מהמיטה.
אכילה ושתיה.
רחיצה וגילוח.
התלבשות והתפשטות.
הליכה.
שליטה על הסוגרים.
בטוח לאומי
הזכאים לגמלת סיעוד-

גבר מגיל 65 ואישה מגיל 60 התלויים בעזרת הזולת בפעולות היום יום או נזקקים להשגחה.

את מידת התלות של החולה הסיעודי בזולת תקבע אחות שרותי בריאות ממלכתיים שתמלא טופס תפקודי.

שעור הגמלה יקבע לפי מבחן הכנסה ומותנה באי קבלת גמלה לטפול אישי או להשגחה ממשרד הבריאות.

להכנסה של יחיד סיעודי העולה על 10,400 ¤ לא יינתנו שירותי סיעוד.

להכנסה של 10,400-6,900 50% שרותי סיעוד.

יחיד שהכנסתו מתחת ל 6,900 יקבל 100% גמלת סיעוד במידה והוא תלוי במידה רבה בזולת בפעילות יומיומית.

150% גמלת סיעוד לחולה סיעודי התלוי לחלוטין בזולת לבצוע פעילות יומיומית.

החל מ 10/02 חלה הקטנה בשרותי הסיעוד כלהלן:

 זכות 
  שעות עזרה שבועיות לטיפול סיעודי
 
 150%  15.5
 100% 10.5
 75% 7.75
 50% 5.25

 

כמו כן זכאי החולה הסיעודי לאספקת מוצרי ספיגה חד פעמיים, טפול במרכזי יום לקשישים, שרותי מכבסה ולחצן מצוקה. שירותים אלו ניתנים על חשבון שעות העזרה השבועית לפי הפרוט הבא:    לחצן מצוקה- רבע שעה  

אספקת מוצרי ספיגה – שעתיים עד שלוש (תלוי בכמות)
שרותי מכבסה – עד שעה
שרותי מרכז יום- עד שעתיים
בכדי לזכות בגמלת סיעוד יש למלא טופס תביעה לגמלת סיעוד, את הטופס ניתן להוריד מהאינטרנט, באתר של המוסד לבטוח לאומי, או לקבלו באחד מסניפי המוסד, את הטופס המלא יש למסור לפקיד תביעות במוסד לבטוח לאומי שבמקום מגורי החולה הסיעודי, בטופס זה יש לקבל חוות דעת מהרופא המטפל, או מהאחות התפקודית רצוי לצרף אליו טופס תפקודי מלא וחתום ע"י האחות וכן יש לצרף אישורים על הכנסות.

 

את התביעה לגמלת סיעוד יכול להגיש גם קרוב משפחה, אפוטרופוס, עובד סוציאלי או האחות הסיעודית המטפלת.

החוק מחייב תחילת הספקת שירותים סיעודיים  לכל המאוחר חודשיים מהגשת תביעה. עד שבועיים מהגשת התביעה חייבת להגיע לביתו של החולה  הסיעודי אחות בריאות הצבור לבצוע בדיקה תפקודית ולמילוי טופס תפקודי.

 

העסקת עובד זר
העזרה הסיעודית של המוסד לבטוח לאומי הינה עזרה בטיפול בלבד לפי שעות זכאות כמפורט לעיל המקרה היחיד בו תינתן עזרה כספית הינה בהעסקת עובד זר בעל אישור עבודה תקף

 

התשלום הינו: 1,400 ל 150% זכאות      

                    1,000 ל 100% זכאות

 

עובדות חשובות נוספות


    השוהה במוסד סיעודי מאבד את זכאותו לגמלת סיעוד

    ניתן לקבל שירותים מכל חברת כ"א סיעודי ובלבד שלחברה יש אשור לספק שירותים על פי חוק בטוח סיעוד באזור

    מגורי החולה הסיעודי ובתנאי וקבל אישור הועדה המקצועית המקומית.

   לא ניתן לקבל תשלום באם בן משפחה מטפל בחולה הסיעודי.

 

  רק בריאות

טד בר      

 

 

 

עבור לתוכן העמוד

ביטוח חו"ל  | ביטוח סיעודי בויקיפדיה  | אינדקס גיל הזהב  | סבאלה | עורכי דין רשלנות רפואית    |  אינדקס עורכי דין  | סיעוד  | בית אבות  | לחשבון גוגל + שלי   | אתר ביטוח בריאות שלנו