טלפון
צור קשר
 • ביטוח סיעודי

  ביטוח סיעודי - דאגו לקבל פיצוי חודשי למקרה של פגיעה תפקודית וזאת בכדי לא ליפול לנטל על בני המשפחה

 • ביטוח חיים

  ביטוח חיים - הבטיחו את עתידה הכלכלי של משפחתכם בכל מצב

 • ביטוח בריאות

  ביטוח בריאות - דאגו להבטיח כי כל אחד מבני המשפחה יהיה מבוטח בביטוח הכולל: ניתוחים פרטיים, תרופות שלא בסל והשתלות

 • ביטוח מנהלים

  ביטוח מנהלים -כדאי לדאוג לחיסכון לפרישה בפוליסה המבטיחה קצבה או פנסיה ומשולמת ע"י עובד ומעביד

 • אובדן כושר עבודה

  ביטוח אובדן כושר עבודה - חשוב לגדר את הסיכון שבאיבוד כושר השתכרות ולכן יש להקים פוליסת ביטוח להבטחת הכנסה חודשית במקרה של פגיעה בכושר העבודה כתוצאה ...

ביטוח סיעודי לחברי מכבי

ביטוח סיעודי לחברי מכבי (הגדל)

מכבי – מבוטחת ב'כלל בריאות'

החל מחודש יולי 2008 מבוטחים חברי מכבי בפוליסה סיעודית קולקטיבית בחברת הבטוח ‘כלל בריאות' בבעלות חברת 'כלל החזקות בטוח', בשליטת קונצרן אי.די.בי.

פוליסת הבטוח הסיעודי 'מכבי סיעודי' הינה תכנית בטוח קולקטיבית סיעודית המקנה זכויות נרחבות במטרה לתת מענה מירבי למבוטח.
אעמוד כאן על עיקרי הכיסוי הבטוח הניתן בתוכנית 'מכבי סיעוד', פירוט מלא של תנאי הפוליסה מצורף בנספחים לספר זה

הגדרת מקרה הבטוח:

 מבוטח אשר אינו יכול לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) של 3 מתוך 6 הפעולות הבאות: לאכול ולשתות,  לנוע באופן עצמאי, לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט להתרחץ, לשלוט על הסוגרים.

כמו כן יוגדר כסיעודי, מבוטח שמצב בריאותו ותפקודו ירודים עקב תשישות נפש, שבעקבותיה קיימת פגיעה קוגניטיבית, הדורשת השגחה במרבית שעות היממה. כפי שכבר התייחסתי בפרק קודם יש צורך בבדיקה קוגניטיבית לצורך הבחנת הדמנציה ובמילוי שאלון תפקודי לצורך  קבלת זכאות על בסיס חוסר תפקוד גופני.

תגמולי הבטוח:

ישנה אפשרות בחירה בין ארבעה מסלולי בטוח, ניתן להחליף ביניהם בכל עת:

המסלול הראשון  - נועד למאושפזים במוסד סיעודי ונותן את הכיסוי המקיף ביותר ביחס לשאר הקופות. הכיסוי הינו על בסיס שיפוי כלומר החזר הוצאות בפועל, תקרת ההחזר לחברי מכבי מגן  זהב הינה 80% מההוצאה ומקסימום ההחזר הינו 10000 ש"ח לחודש, צמוד למדד ספטמבר 2008.

המסלול השני -   מיועד לסיעודיים השוהים בביתם, שאין ברשותם אישור להעסקת עובד זר. ניתן לקבל עזרה ישירה מחברות כח אדם, המעסיקות עובדים ישראלים או להעסיק עובד ישראלי מורשה באופן פרטי. 'כלל בריאות', החברה המבטחת, אחראית על שיבוץ מטפל ישראלי  מתאים ולצורך כך מספקת החברה ליווי צמוד של עובדת סוציאלית. במידה והמטפל נמצא לא ראוי, תדאג 'כלל בריאות' להחליפו. התגמול במקרה זה לחברי מכבי מגן זהב הינו 36 שעות טיפול שבועיות, תגמול זה ישולם ישירות ע"י 'כלל בריאות', למטפל או לחברת כח האדם דרכו מועסק המטפל.

המסלול השלישי – מיועד לסיעודיים שמתאפשר להם לשהות בביתם וברשותם אישור העסקת עובד זר. במסגרת הפוליסה ניתנים גם שירותי יעוץ בבחירת חברת כח האדם, המתאימה או התאמה אישית של מטפלים זרים. התשלום במקרה זה הינו כספי ותקרתו לחברי מכבי מגן זהב 4500 ש"ח ולחברי מכבי מגן כסף 3500 ש"ח.

המסלול הרביעי – נועד לשוהים בביתם, המטופלים ע"י בן משפחה, או לכאלו המטופלים ע"י עובד זר ללא רשיון. גם חולים השוהים בביתם בתקופת מעבר עד סידור מוסדי, יכולים להנות מאופציה זו ולקבל במקרה והם חברי מכבי מגן זהב 4000  ש"ח לחברי מכבי מגן כסף, הפיצוי עומד על 3000 ש"ח.
תקופת התשלום תתחיל בתום תקופת המתנה בת חודש ותשולם כל עוד המבוטח נמצא במצב סיעודי ולא יותר מ 60 חודשים, חשוב להבין כי גם אם נותר החולה מאושפז במוסד סיעודי, יפסק התשלום לאחר חמש שנות תשלום פיצוי סיעודי והמשפחה תצטרך לשאת בנטל ההוצאה מיום פקיעת תוקף ההסכם לפוליסה הנ"ל. ישנה אופציה המאריכה את תקופת תשלום גמלת הסיעוד לכל חיי המבוטח, ע"י קניית פוליסה פרטית המשכית מחמש שנים לכל החיים, סקירה נרחבת על פוליסות מסוג זה, תינתן בפרק הדן בפוליסות בטוח סיעודי פרטי.

תקופת המתנה
תקופה בת 30 יום המתחילה במועד בו ארע מקרה הבטוח, אשר במהלכה היה המבוטח במצב סיעודי באופן רצוף. בתקופה זו לא ישלם המבטח תגמול סיעודי חודשי בגין מקרה הבטוח.  המסקנה היא כי תשלום ראשון במידה והחולה זכאי, ישולם רק החל מהחודש השני לקרות האירוע הסיעודי.

אין תקופת אכשרה בפוליסה זו, כך שהכסוי הבטוחי נכנס לתוקף מיד עם ההצטרפות לבטוח.

 

לפוליסה רשימת חריגים שעיקרה מפורט להלן :


 מקרה הבטוח אירע לילד שטרם מלאה לו שנה.
 מקרה הבטוח אירע לפני יום תחילת הבטוח או לאחר תום תקופת הבטוח.
 השתתפות בפעילות בלתי חוקית.
 שכרות כרונית או שימוש בסמים, שלא על פי מרשם רופא.
 שירות המבוטח בצבא או בגוף בטחוני אחר, או השתתפות בפעילות ביטחונית כל שהיא, לרבות פעילות, צבאית, משטרתית, מלחמתית, מרד, פעולות איבה, פעולות על רקע לאומני, מהומות, שביתה, ולרבות השתתפות פסיבית באירועים אלה.
 טיסה בכל כלי טייס, למעט כנוסע מן המנין בטיסה אזרחית
מסחרית או בטיסה פרטית בכלי טיס אזרחי המאושרת על ידי הרשויות המוסמכות .
 תסמונת הכשל החיסוני הנרכש (AIDS) או כל מחלה או תסמונת דומה.
 תאונת דרכים.
 ביקוע או היתוך גרעיני, זיהום רדיואקטיבי.
 מום מולד או מחלה תורשתית או אחרת, ולרבות מום או נזק שנגרם עקב ההיריון או הלידה ובלבד שנקבע באבחנה רפואית מתועדת בתוך 12 חודשים מיום לידתו של המבוטח הקטין.

 

 

עבור לתוכן העמוד

ביטוח חו"ל  | ביטוח סיעודי בויקיפדיה  | אינדקס גיל הזהב  | סבאלה | עורכי דין רשלנות רפואית    |  אינדקס עורכי דין  | סיעוד  | בית אבות  | לחשבון גוגל + שלי   | אתר ביטוח בריאות שלנו