ביטוח סיעודי
חייגו עכשיו:
050-5202060
או השאירו פרטים

ביטוח סיעודי לחברי קופת חולים לאומית

לאומית- מבוטחת ב’כלל בריאות’

בחודש יוני 2009 זכתה ‘כלל בריאות’ במכרז הביטוח הסיעודי לחברי קופ”ח ‘לאומית’, להלן עיקרי ההסכם:

תקופת אכשרה

3 חודשים

סכומים לתשלום

התשלום ל 100% סיעוד הינו במקרה של אי יכולת לבצע 3 מתוך 6 פעולות A.D.L או במקרה של תשישות נפש.

אשפוז במוסד סיעודי

התקבול למקרה אשפוז הינו על בסיס שיפוי, כלומר החזר בגובה של עד 80% מההוצאה בפועל אך לא יותר מהסכומים המפורטים בטבלה שלהלן:

 גיל הצטרפות

סכום הפיצוי במוסד

סכום הפיצוי בבית

עד 64

7000

4500

מגיל 65

3900

2600

חשוב להזכיר

  • הסכומים הנ”ל ישולמו מהיום השישים ואחד להגדרת המבוטח כחולה סיעודי, למשך שלוש שנים.
  • החל מהחודש ה-37 ועד החודש ה-60 יהיו התשלומים בפועל 60% מהסכומים הנקובים בטבלה.
  • החל מהחודש ה- 61 וכל עוד המבוטח ממשיך להיות במצב סיעודי, יהיו התשלומים בפועל 40% מהסכומים הנקובים בטבלה.
  • זו הפוליסה היחידה במסגרת הפוליסות הקבוצתיות המוצעות לחברי השב”ן המבטיחה תשלום לכל החיים.
  • קופת החולים היחידה המבטיחה תשלום סיעודי לכל החיים היא ‘לאומית’, המבוטחת דרך ‘כלל בריאות’ אך הפיצוי החודשי לעמיתיה שרכשו את הביטוח הסיעודי הינו הדרגתי, למקרה סיעוד החל מחמש שנים הפיצוי עומד על 1,500-2,800 ש”ח.