ביטוח סיעודי

  חייגו עכשיו:
  050-5202060
  או השאירו פרטים

  ביטוחים קולקטיביים סיעודיים

  בישראל קיימים כיום כארבעה מיליון מבוטחים בביטוחים סיעודיים קולקטיביים. החלוקה הנה 3,500,00 מבוטחים דרך קופות החולים וכ- 450,000 מבוטחים בביטוחים קולקטיביים דרך מקומות העבודה.

  הנתון החשוב ביותר שיש לדעת על ביטוח קולקטיבי הנו שזהו ביטוח המבוסס על הסכם הנתון לשינוי.

  לא קיים ביטוח קולקטיבי שתקופת הפיצוי המובטחת בו הנה לכל חיי המבוטח, ולכן הביטוחים הקולקטיבים זולים משמעותית מכל ביטוח פרטי בחברת הביטוח. יתרונן של פוליסות ביטוח פרטיות על פוליסות קולקטיביות הן בכך שהפרמיות שבהן קבועות. ביטוח קולקטיבי ניתן לבצע לגוף המאגד בתוכו לפחות 50 פרטים. ככל שמספר הפרטים גדול יותר, כך מתחלק הסיכון של חברת הביטוח על מספר מבוטחים גדול יותר והפרמיה לכל מבוטח תקטן.. זהו אינו הפרמטר היחידי המשפיע על הפרמיה אלא גם לסוג הפוליסה, תקופת הפיצוי, סכום הפיצוי והגיל הממוצע של המבוטחים ישנם השפעה ישירה על פרמיית הביטוח.

  ניתן להתקבל בביטוחים גדולים במיוחד לביטוח גם ללא הצהרת בריאות, אם כי חברות הביטוח נזהרות כיום מאוד ודורשות גם מגופים גדולים לפחות הצהרת בריאות מקוצרת, שמטרתה לנפות מקרים קשים שלא יתקבלו בכל מקרה לביטוח, כגון: איסכמיה, סרטן פעיל, בעיות לבביות, סכרת המטופלת באינסולין, C.V.A, בעיות נוירולוגיות, ואלו שאינם מסוגלים לבצע אחד מה-,,A.D.L כלומר אלו הנמצאים כבר במצב סיעודי או טרום מצב סיעודי.

  קיימים סוגים שונים ומגוונים של ביטוחים קולקטיביים, החל מהביטוח הקולקטיבי הגדול ביותר המנוהל ע"י חברת "דקלה" של חברי "כללית משלים" וכלה בביטוחים קולקטיביים שנעשו לחבר בני אדם המתעתדים להקים בית דיור מוגן לפגועי נפש, ומתנה חברות בעמותה שקמה לצורך כך, בביטוח סיעודי לכל פרט שהצטרף. בשנים האחרונות נערכו מספר רב של ביטוחים קולקטיביים לחברות הייטק שבחרו לתגמל את עובדיהם בדרך זו, לעתים תוך השתתפות בשיעור של 100% מהפרמיה לביטוח. עם התנודות בשוק הכלכלי בשנת 2008 הצטמצמה מגמה זו ויש חברות שכבר הודיעו לעובדיהן כי הן לא ימשיכו בסבסוד הביטוח הקולקטיבי המפעלי, משמע שנטל הפרמיה יעבור מהמעסיק לעובדים.

  העיקרון בביטוח קולקטיבי הנו שאותו מפרט בטוח מוצע לחבר בני אדם המאוגדים בארגון כלשהו, תמורת החיסכון בשיווק פרטני לכל מבוטח תינתן הנחה משמעותית בפרמיה, אך יש לקחת בחשבון כי תנאי העסקה הזאת מוגבלים בזמן ומשתנים אחת לתקופה הנקובה בהסכם הביטוח. השוואה מאלפת לסיטואציה זו כתב עידן פאר בעיתון "גלובס" ב-10.05.2005.

  דוגמה להמחשה

  נדמיין לעצמנו שאנו רוצים לרכוש כרטיס טיסה ליעד שבחרנו. סוכן הנסיעות מציע לנו כרטיס מוזל מאוד לטיסה, אולם אומר שישנם כמה פרטים קטנים שאינם סגורים כגון: חוסר הוודאות האם ינחת המטוס, ואם כן באיזה מקום ובאילו תנאים. פרטים אלו יסוכמו באוויר במהלך הטיסה". האם הייתם רוכשים כרטיס כזה רק מפאת מחירו הזול? הבעיה הנה שחוסר הביטחון הזה בקשר לביטוחים קולקטיביים הנו בדרך כלל בסיום החוזה לעתים 10 ו-15 שנה לאחר חתימתו, מועד בו חברי הארגון שהצטרפו לביטוח מתקרבים לגיל שבו עולה משמעותית הההסתברות לתביעות ודווקא אז עלולה הפרמיה להתייקר באופן משמעותי. המצב הוטב בפוליסות מסוג זה בעקבות התערבותו של המפקח על הביטוח שחייב את כל חברות הביטוח בסעיף של המשכיות. החל מחודש יולי 2004. סעיף זה מחייב את החברה המבטחת קבוצה של מבוטחים בביטוח קולקטיבי, כי אם לא ייחתם חוזה חדש בתום תקופת ההסכם, החברה מתחייבת לאפשר לכל מבוטח בודד לקנות ביטוח פרטי באותם התנאים הנהוגים בביטוחי פרט באותה החברה וזאת ללא דרישת חיתום רפואי.

  לפי חוזה המפקח החדש לשנת 2009 העוסק בביטוחים קולקטיביים ישנה הגדרה ברורה של המשכיות בפוליסות הקולקטיביות, כלומר חברות הביטוח יחויבו להמשיך ולבטח כל מבוטח בביטוח קולקטיבי, גם בעת שהפוליסה הקולקטיבית הגיעה לידי סיום, או אם עבר הקולקטיב למבטח אחר, והמבוטח בחר להישאר בחברה המבטחת המקורית וזאת ללא צורך בהצהרת בריאות. קביעה נוספת של המפקח על הביטוח הייתה שלא יאושר חוזה ביטוח קולקטיבי לגוף המונה פחות מ-50 חברים.

  אם חל שינוי בתנאי הפוליסה או בפרמיות החברה, החברה המבטחת חייבת להעביר מסמך מסודר עם פרטי השינוי 60 יום לפני ביצוע השינוי בפועל.

  בעל הפוליסה, קרי המפעל או הגוף המבטח חייבים לפעול באמונה לטובת כלל החברים בארגון. חל איסור מוחלט על בעל פוליסה להינות מתגמולי ביטוח בגין הפוליסה הסיעודית שנערכה לחבריו.

  ביטוחים קולקטיביים סיעודיים - סוכן ביטוח טד בר

  דוגמאות להסכמי ביטוח קולקטיביים

  להלן דוגמות של הסכמים לביטוחים קולקטיביים. אתייחס לכל הסכם בנפרד:

  הסתדרות המורים

  חוזה הביטוח נחתם עם חברת "הפניקס" ותחילתו בספטמבר 2005. משך תקופת הביטוח חמש שנים. תקופת ההמתנה- 60 יום.

  הגדרות ה-A.D.L. הינן ההגדרות המוכרות ע"י המפקח על הבטוח קרי, אי יכולת בצוע של שלוש פעולות מתוך שש, או שתיים מתוך שש אם אחת מהן הינה אי שליטה על הסוגרים.

  סכומי הפיצוי הם: 2500 ₪ ליחידת ביטוח, ניתן לרכוש עד ארבע יחידות בטוח.

  תקופת הפיצוי – חמש שנים. הפרמיה החודשית ליחידת ביטוח אחת של 2500 ש"ח, לפי מדד ספטמבר 2005

  לגילאי 56-65 – 31 ₪.

  לגילאי 65+ – 92 ₪.

  ניתן לרכוש כיסוי מורחב, של עד ארבע יחידות בטוח לכל החיים, עם תקופת המתנה של חמש שנים. הפרמיה החודשית ליחידת בטוח אחת של 2500 ש"ח, לכיסוי זה לפי מדד ספטמבר 2005.

  לגילאי 56-65 – 7 ₪

  לגילאי 65+ – 32 ₪

  אין קיזוז מתגמולי ביטוח אחרים.

  א.א.ב – ארגון אזרחים בוגרים

  ארגון זה חתם על חוזה לבטוח סיעודי קבוצתי לחבריו עם חברת ‘כלל בריאות’.

  תום תקופת החוזה – 30.10.2012

  שינויי פרמיה – כל שנתיים, הפרמיה נכון ל-11.2008 שונתה כבר פעמיים מתחילת הביטוח.

  סכומי בטוח – 2500 ₪ פיצוי חודשי בשכבת בסיס כשניתנה אופציה לקניית עד ארבע שכבות, כלומר פי ארבע מהפיצוי הבסיסי.

  תקופת הביטוח – 5 שנים בפרמיה בסיסית של 55 ₪ נכון ל-11.2008

  כל החיים בפרמיה בסיסית של 77.5 ₪. נכון ל11.2008

  נכי צה"ל

  הביטוח החל ב- 05.2004 ותוקפו חמש שנים החברה המבטחת הינה חברת ‘הראל’

  סכומי הביטוח – 5000 ₪ לבני זוג או 8000 ₪ ליחיד שהוא נכה צה"ל עד גיל 64 מגיל 65-75 הסכומים הם 4000 ₪ ו-6000 ₪ בהתאמה

  הפרמיה החודשית לזוג בני 65-75 – 167 ₪

  ליחיד חבר ארגון בגילאי 65-75 – 67 ₪