ביטוח חיים

ביטוח חיים בא להבטיח פיצוי חד פעמי למקרה מוות.
כל נוטל משכנתא מחויב כיום בביטוח חיים ולכן זהו אחד הביטוחים הסטנדרטיים היום לכל זוג צעיר הרוכש את דירתו הראשונה, בכדי לקבל ביטוח חיים יש למלא הצהרת בריאות מפורטת ולעתים כשיש בעיה רפואית ולא ניתן להתקבל לביטוח נוצרת בעיה ברכישת הדירה שכן לא ניתן לקבל משכנתא ולכן רצוי להיערך לזה מבעוד מועד ולבטח בביטוח חיים מגיל צעיר.

ביטוח חיים תקף לכל מקרה מוות, ההחרגה היחידה הינה התאבדות ב-13 החודשים הראשונים מכריתת החוזה

ביטוח חיים: מה צריך לבדוק? סוכן ביטוח חיים טד בר

ביטוח חיים: מה צריך לבדוק?

ביטוח חיים הוא התחייבות של מבטח לשלם סכום ביטוח הנקוב בפוליסה למוטבים בפוליסת הביטוח במקרה מותו של המבוטח. ביטוח חיים הינו הביטוח הבסיסי ביותר בעולם הביטוח ועליו ניבנו ביטוחים כגון, ביטוח מחלות קשות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח נכות וביטוח נכות מתאונה, הרחבות כגון ביטוח מוות מתאונה וביטוחי תאונות אישיות.

המשך לקרוא

סיפור מהחיים על ביטוח חיים - סוכן ביטוח חיים טד בר

סיפור מהחיים על ביטוח חיים

בהיותי סוכן ביטוח צעיר ניתקלתי בלקוחות שאמרו משפט ששמעתי הרבה במהלך עשרות השנים בהן אני פועל כסוכן ביטוח, אני לא צריך ביטוח – אחרי המבול, מה אפשר לענות לאדם כזה? כשהייתי סוכן צעיר לא פיצחתי את אותו זן מיוחד של גברים

המשך לקרוא

למי נועד ביטוח חיים?

ביטוח חיים מטרתו לשמר את אותה רמת חיים לה הורגלה המשפחה גם במקרה של מות המפרנס הראשי, זהו סכום חד פעמי הנקבע בעת עריכת חוזה הביטוח ומשולם עם הצגת תעודת פטירה, חוזי ביטוח חיים רבים נערכים בעקבות דרישה של הבנקים לשיעבוד סכומי ביטוח אליהם כחלק מחוזי משכנתא.

המשך לקרוא