ביטוח אובדן כושר עבודה

הביטוח לאובדן כושר עבודה מבטיח פיצוי חודשי כתחליף להכנסה שהייתה טרום האירוע בגינו נאלץ המבוטח להפסיק לעבוד.

ניתן לבטח עד 75% מההכנסה והביטוח תקף עד גיל 67. כיום זהו ביטוח סטנדרטי בכל ביטוח מנהלים וקרן פנסיה ובמסגרת חוק פנסיה חובה מחויבים מעסיקים לכלול מרכיב זה בכל ביטוח לעובדיהם.

  • מי זכאי ביטוח אובדן כושר עבודה?
  • מה נותנת הפוליסה של ביטוח אובדן כושר עבודה?

מאמרים בנושא ביטוח אובדן כושר עבודה

בחירת מקצוע בפוליסה - סוכן ביטוח אובדן כושר עבודה טד בר

בחירת מקצוע בפוליסה

פוליסת לביטוח מקרה של אובדן כושר עבודה היא מהחשובות והנתבעות מבין פוליסות הביטוח המוצעות כיום. בכדי לרכוש את הפוליסה הנכונה יש לקבל מידע מלא ואמין לגבי תנאי הפוליסה באילו מקרים ישולם סכום הביטוח, מהן ההגדרות המקצועיות הנכונות, מילוי הצהרת בריאות מלא ותקין, ומהן התקנות בדבר מיסוי פיצוי לאובדן כושר עבודה ומהן מהו הפיצוי החודשי המומלץ כקניה בפוליסה.

Continue reading

מה צריך לבחון לפני שנותנים לחברת ניהול לנהל את כספנו? סוכן ביטוח אבדן כושר עבודה טד בר

מה צריך לבחון לפני שנותנים לחברת ניהול לנהל את כספנו?

יש עדיין קופות גמל שנפתחו לפי התנאים הישנים, כלומר פדיון לאחר 15 שנה ובהם עשרות ומאות אלפי שקלים, כדאי לשאול ולבחון מהם דמי הניהול בקרנות אלו ומהם התשואות בשנים האחרונות במידה והכספים נזילים ניתן להעבירם לתיק מנוהל בו ישנה שליטה טובה הרבה יותר בצורת ההשקעה ובמידה וקרן הגמל סגורה ניתן לנייד אותה.

Continue reading

12