בוררות ביטוח

בוררות הינה פרקטיקה משפטית המשמשת תחליף זמין יותר לערכאות משפטיות, היא מיושמת יותר ויותר בסכסוכים עסקיים ויש כוונה להקים מוסד לבוררות חובה גם בענף הביטוח.

מערכת המשפט במדינת ישראל נמצאת בעומס עצום, הן מעודף וגודש של תביעות והן ממחסור בשופטים, עובדה היוצרת עיוות דין מובנה בסכסוכים משפטיים רבים כי ברור שפסק דין שניתן לאחר חמש שנים לא יכול שיהיה בו צדק. בשנים האחרונות נעשו פופולריים מאוד תכניות גישור ואף פניה לבוררות ההבדל בין שלוש גישות אלו בקצרה.

הליך משפטי בבית המשפט – כפוף לסדר הדין המהותי כולל קדם משפט, כתבי טענות והגנה, זימון עדים וניהול משפט שיכול להימשך שנים רבות.

גישור – בחירת  גורם בלתי תלוי שינסה לפשר ולגשר בין הצדדים, התוצאה הינה הצעת גישור וזו אינה הצעה מחייבת, רק בהסכמת שני הצדדים נחתם הסכם מחייב שניתן לו תוקף משפטי

בוררות – בחירת בורר (או צוות בוררים) שישב עם הצדדים ישמע טענותיהם ויפסוק, פסק דין בורר מחייב את שני הצדדים ואין עליו זכות ערעור (למעט מקרים נדירים שאין זה המקום לפרט)

היתרונות בהליכי הגישור והבוררות שאינם כפופים להלכות סדר הדין המהותי עובדה המאפשרת קיצור טווח הזמנים עד בירור הנושא השנוי במחלוקת. בהליך בוררות נקבע בחוק טווח זמן של 90 יום למתן פסק דין, זמן שניתן להארכה בהסכמה בין שני הצדדים לבורר. במקרים בהם חשוב 'להמשיך בחיים' ולא להיעצר על ידי עיקולים, צווי יציאה מהארץ או מינוי כונס, חשובה מאוד מסגרת הזמן לסיום הסכסוך, בין שלושת האפשרויות הנ"ל בוררות היא המסגרת המבטיחה את הפיתרון המהיר ביותר, לא בהכרח שזה הפיתרון לו קיווינו אך בדיון משפטי אין תוצאה מובטחת.

בוררות בעולם הביטוח

ישנו תסכול גדול של מבוטחים בבואם לתבוע חברת ביטוח. מצד אחד חברת הביטוח על שלל עורכי הדין שלה, המקבלים ריטיינר חודשי וחייבים לשמור אמונים לחברת הביטוח ומצד שני אדם פרטי ששילם שנים רבות לפוליסת ביטוח ובעקבות תאונה או מחלה איבד את יכולתו לעבוד, אותו תובע נמצא בתקופה השבירה ביותר בחייו, חברות הביטוח יודעות לנצל זאת ומגיעות לעיתים להסכמי פשרה מבישים עם אותם מבוטחים. השיקול של מבוטח להסכם פשרה שאינו מיטיב איתו הוא שבמקום להתעמת שנים בבית משפט, להוציא כספים מרובים ולחיות באי וודאות עדיף לקבל סכום קטן בהרבה ממה שמגיע ולקנות שקט.

האי שיוויון הזה בין מבוטח למבטח גרם למפקחת על שוק ההון והביטוח דורית סלינגר לקדם את רעיון המוסד לבוררות חובה בענף הביטוח, לצערי ולצער רבים מחברי בענף הביטוח הצעד הזה לא הסתייע בידיה ואני לא רואה את המפקח הנוכחי משה ברקת מנסה לקדם את הנושא.

בסופו של דבר המוסד הזה יקום ויותר תביעות ביטוח יעברו למסלול בוררות שתבטיח הליך מהיר שקוף ושיוויוני יותר במצב בו אין הסכמה בין מבוטח לחברת הביטוח.