ביטוח חיים

ביטוח חיים בא להבטיח פיצוי חד פעמי למקרה מוות.
כל נוטל משכנתא מחויב כיום בביטוח חיים ולכן זהו אחד הביטוחים הסטנדרטיים היום לכל זוג צעיר הרוכש את דירתו הראשונה, בכדי לקבל ביטוח חיים יש למלא הצהרת בריאות מפורטת ולעתים כשיש בעיה רפואית ולא ניתן להתקבל לביטוח נוצרת בעיה ברכישת הדירה שכן לא ניתן לקבל משכנתא ולכן רצוי להיערך לזה מבעוד מועד ולבטח בביטוח חיים מגיל צעיר.

ביטוח חיים תקף לכל מקרה מוות, ההחרגה היחידה הינה התאבדות ב-13 החודשים הראשונים מכריתת החוזה

 

 

ביטוח חיים – פרמיות משתנות

רבים מהמבוטחים כלל אינם יודעים על איזה חוזה בטוח הם חותמים, חמור מכך רבים מסוכני הבטוח אינם טורחים בגלוי נאות של תנאי הפוליסה.בכתבה קצרה זו אנסה להאיר על כן חשוב מאוד ולמרבה הפלא עלום והיא פרמיות לבטוח המשתנה עם הגיל.

המשך לקרוא

ביטוח חיים - מורכבות בשם הפשטות - סוכן ביטוח חיים טד בר

ביטוח חיים: מורכבות בשם הפשטות

שאלו את הקומיקאי ג'ורג' בארנס מתי הוא משתכר והוא ענה: "אחרי כוסית אחת רק שאני לא זוכר אם זו הכוסית התשיעית או העשירית". אני מכיר כמה סוכני בטוח שכבר אחרי כוסית אחת ידברו לא לעניין והמחמירים יטענו שישנם סוכני בטוח שגם לפני אותה כוסית ידברו שטויות.

המשך לקרוא

ביטוח חיים - חשוב לבדוק - סוכן ביטוח חיים טד בר

ביטוח חיים – חשוב לבדוק

ביטוח חיים הוא התחייבות של מבטח לשלם סכום ביטוח הנקוב בפוליסה למוטבים בפוליסת הביטוח במקרה מותו של המבוטח. ביטוח חיים הינו הביטוח הבסיסי ביותר בעולם הביטוח ועליו נבנו ביטוחים כגון, ביטוח מחלות קשות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח נכות וביטוח נכות מתאונה, הרחבות כגון ביטוח מוות מתאונה וביטוחי תאונות אישיות

המשך לקרוא

פרמיה לנשים בביטוח חיים וסיעודי - סוכן ביטוח חיים טד בר

פרמיה לנשים בביטוח חיים וסיעודי

תוחלת החיים הגבוהה של נשים משפיעה בכיוונים הפוכים על פרמיות הביטוח שלהם לביטוחי חיים וביטוחי סיעוד: נשים חיות יותר מגברים ולכן ישלמו עבור ביטוח סיעודי פרמיה הגבוהה בעשרות אחוזים יחסית לגברים מאידך עבור ביטוח חיים ישלמו נשים באותו יחס פחות.

המשך לקרוא