ביטוח חיים
ביטוח שותפים - סוכן ביטוח חיים טד בר

  חייגו עכשיו:
  050-5202060
  או השאירו פרטים

  ביטוח שותפים

  מהו ביטוח שותפים?

  מהותו של ביטוח שותפים הינה הסדרה חוזית בין שותפים למקרה שאחד הצדדים לשותפות ילך לעולמו או יגיע למצב של חוסר תפקוד.

  ברבים מהמקרים בהם טיפלתי עורר הצורך בביטוח מסוג זה דיון מעמיק בדבר ערכו של שותף בשותפות וערכה הכולל של השותפות, הסוגיות הנדונות אינן פשוטות ולעיתים מחייבות קבלת סיוע מיועצים חיצוניים דוגמת עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, סוכני ביטוח ולעיתים גם מגשרים ובמקרה אחד אף מאמן אישי שאחד השותפים לא זז בלעדיו.

  כשם ששותפות חייבת להיות מוגדרת בעת הקמתה על חלוקת הרווחים ותפקודם של שותפיה כך חייבת להיות התייחסות כבר בשלבי הקמתה למקרה והשותפות תתפרק, ברוב המקרים ישנה התייחסות חוזית לקורה במקרה ואחד השותפים מבקש למכור את חלקו, לפרוש או לפעול במסגרת עסקית אחרת אך במעט מאוד מחוזי השותפות בהם נתקלתי יש התייחסות למקרה שאחד השותפים הולך לעולמו כשהעסק עדיין פעיל, או מגיע למצב של חוסר תפקוד אם בגין אובדן כושר עבודה או חלילה מקרה סיעודי.

  למה צריך לשים לב

  על ביטוח שותפים להסדיר באופן חוזי כי תקבול ביטוח יהווה תחליף מלא לחלקו של השותף החסר ולא תהיה כל תביעה מצד קרובי משפחתו או יורשיו לחלקו בשותפות. להבהרה עם נקבע שוויה של השותפות 500,000 ₪ ובה שני שותפים שכל אחד מושך שכר+חלוקת רווחים של 40,000 ₪ לחודש.

  להסדרת ביטוח שותפים יש לבצע את הפעולות הבאות:

  • לערוך חוזה ביטוח חיים לכל שותף בגובה 2,500,000 ₪.
  • לערוך ביטוח אובדן כושר עבודה+נכות מקצועית לכל שותף בפיצוי חודשי של – 40,000 ש"ח.
  • לנסח חוזה נלווה לביטוח שותפים בו יוגדר כי התשלום בגין ביטוח חיים למוטבים הינו פיצוי על חלקו של השותף הנפטר ומעתה הבעלות המלאה בשותפות הינה של השותף הנותר.
  • במקרה של נכות יקבע כי הסכום החד פעמי שיקבל השותף הפגוע הינם תחליף לחלקו בשותפות ובנוסף ימשיך לקבל את הפיצוי החודשי בגין אובדן כושר עד סיום המועד הנקוב בפוליסה (בד"כ 67).
  ביטוח שותפים - סוכן ביטוח חיים טד בר

  דוגמה להמחשה

  בפסק דין מפברואר 2001 שניתן ע"י השופט קלינג בעניין תביעתה של דינה אקסל אלמנתו של עו"ד יצחק אקסל כנגד עו"ד דניאל פרידמן נקבע במפורש כי הסכם חוזי בין שותפים המגובה בפוליסת ביטוח תקף לצורך הסדרת הזכויות בשותפות עם פטירת אחד השותפים. בהסכם בין עו"ד פרידמן לעו"ד אקסל נקבע כי תיערך לכל אחד מהשותפים פוליסת ביטוח חיים בגובה 1,500,00 $ כספי הפרמיה לביטוחים אלו שולמו מחשבון השותפות ובמקרה של מות אחד השותפים נקבע כי "תשלום דמי הפוליסה ייחשב כתשלום מלא בגין חלקו של הנפטר בשותפות והשותף הנותר בחיים יהיה בעל זכויות היחיד במשרד".

  • במקרה ומדובר בחברה בע"מ יש לעגן את ההסכם הביטוחי בין בעלי החברה בתקנון החברה.
  • הפרמיות המשולמות מטעם השותפות לביטוח חיי השותפים אינם מוכרות בהוצאה לחברה אך במידה והמוטבים הינם בני משפחה יהיה התקבול הביטוחי פטור ממס.
  • הפרמיות המשולמות מטעם השותפות או החברה לרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה לשותפים מוכרות במלואן אך התקבל הביטוחי קרי הפיצוי החודשי שישולם במקרה של אובדן כושר עבודה, יהיה כפוף למיסוי בהתאם לדרגות המס שיקבע פקיד השומה.
  • כמו בביטוחים אחרים הכוללים מרכיב ריסק, גם בביטוח זה מדובר על גידור סיכון ועדיף לקחת בחשבון מראש את האפשרות הביטוחית הזאת מאשר למצוא את יורשי השותף בנעליו.