ביטוח סיעודי

  חייגו עכשיו:
  050-5202060
  או השאירו פרטים

  ערכי הסילוק בפוליסות לביטוח סיעודי

  ערכי הסילוק בפוליסות לביטוח סיעודי

  בהחלטה על רכישת ביטוח סיעודי יש לקחת בחשבון גורם חשוב ולמרבה הפלא נסתר ועלום, מדובר בערכי הסילוק בפוליסות הסיעוד. ערכי הסילוק הם ערכים כספיים הנגזרים מסכומי הביטוח ומובטחים לאחר מספר מוגדר של שנות תשלום. לדוגמא אם רכש גבר בן 50 פוליסה סיעודית עם פיצוי של 10000 ₪ לכל החיים והפסיק אותו גבר לשלם את הפרמיה לאחר 15 שנה, יקבל בחברת הפניקס 5700 ₪ ביטוח סיעודי לכל החיים ללא כל תשלום נוסף, בחברת מגדל יקבל 5300 ₪ ובחברת כלל 5440 ₪. אותו גבר לאותו סוג וסכום ביטוח יקבל לאחר 20 שנה בחברת הראל 6910 ₪ ובחברת מגדל 6530 ₪.

  ובגיל 75 יכול להיות שכדאי לשקול ולבטל את התשלום לפוליסה הסיעודית באופן יזום, שכן באם יפסיק לשלם את הפוליסה, עדיין יהיה זכאי לפיצוי חודשי בסך 8060 ₪ מחב' הראל ו-7400 ₪ בחברת מנורה וזאת לכל החיים. ההבדל בסך של כ-10% מסכום הפיצוי הוא משמעותי מאוד. ממפגש עם מועמדים רבים לביטוח בני 50+ אני יכול לאמר בוודאות כי רובם ככולם לא בודקים נתון חשוב זה. קניית ביטוח סיעודי נסמכת על המלצתו של הסוכן, על הפרמיה החודשית, בעוד הנתון הקריטי של ערכי הסילוק כלל לא נלקח בחשבון. רוב רובם של סוכני הביטוח כלל אינם מזכירים את נושא ערכי הסילוק בהליך המכירה ובודאי לא את ההשוואה בין ערכי הסילוק של חברות מתחרות.

  ערכי הסילוק הם המקבילה של ערכי הפדיון בפוליסות משולבות חסכון, והם נובעים מהרזרבה שמחוייבות חברות הביטוח לשמור בפוליסות סיעוד עם פרמיה קבועה. חשוב להדגיש כי אין בפוליסות סיעוד ערכי פדיון כהחזר כספי למקרה אי תביעה אלא ערכי ביטוח עתידיים למקרה תביעה בלבד, בכמה הזדמנויות שמעתי על מבוטחים שטענו כי סוכן הביטוח שמכר להם פוליסה סיעודית מכר גם את האפשרות למשוך ממנה כסף כי יש בה ערכי סילוק, אני מעדיף להאמין כי הצגת הדברים הזאת נבעה מחוסר ידיעה. בהבנה מעמיקה קצת יותר בסוגיית ערכי סילוק ניתן לתכנן רכישת פוליסה סיעודית לזמן קצוב ורצוי מגיל צעיר.

  דוגמה לפוליסה לגבר

  גבר בן 35 ישלם לפוליסה סיעודית עם פיצוי של 10,000 ₪ לכל החיים 179 ₪ לחודש בחברת מגדל. בגיל 50 במידה ויפסיק את התשלומים לפוליסה עדיין יובטחו לו 4500 ₪ כסוי סיעודי לכל החיים. אם יפסיק בגיל 55 יזכה ל-5,640 ₪ בחברת מגדל ו-5,900 ₪ בחברת הפניקס. לאחר 30 שנות תשלום כלומר בגיל 65 יובטחו לו בחברת מנורה 7,300 ₪ ובחברת הראל 7,740 ₪. הפרמיה שישלם אותו גבר כל אותה תקופה, לא תשתנה ותשאר אותם 179 ₪ צמודים למדד.

  כעת נבחן את אותו גבר קונה פוליסה סיעודית בגיל 65. הפרמיה החודשית לקניית 10,000 ₪ ביטוח סיעודי מגיל 65 לכל החיים הינה 937 ₪ בחברת מגדל. חישוב קצר יעלה נתונים מפתיעים: אותו גבר בגיל 35 שרכש ביטוח סיעודי בסך 10000 ₪ לכל החיים שילם סך פרמיות של 64440 ₪ במשך 30 שנה. הוא היה מבוטח כל אותה תקופה ואם היה קורה מקרה סיעודי היתה ההשקעה מוחזרת לאחר 6.5 חודשים. במידה ויפסיק תשלומיו לאחר גיל 65 עדיין ישאר מבוטח על 75% מהפיצוי המקורי. אם יקנה אותה פוליסה בגיל 65 היה משלם על 10 השנים הבאות כלומר עד גיל 75 112000 ₪, המהווים החזר השקעה של שנה.

  דוגמה לפוליסה לאישה

  אשה בת 60 הרוכשת ביטוח סיעודי עם פיצוי של 10,000 ₪ לכל החיים תשלם בחברת הראל פרמיה חודשית של 1,190 ₪ לחודש. בגיל 75 במידה ותפסיק לשלם תזכה לערכי סילוק של 6,510 ₪, כלומר אותה אשה היתה מבוטחת במשך 15 שנה על 10000 ₪ לחודש ומגיל 75 תמשיך להיות מבוטחת בסכום של 6,510 ₪ ללא כל תשלום נוסף. באם היתה מתחילה את הפוליסה מגיל 75 ורוכשת רק את אותו סכום הנובע מערך הסילוק הקודם בסך 6,510 ₪ היתה משלמת בחברת הראל 2,652 ₪, בחברת מגדל 1,671 ₪ ובחברת כלל 1,863 ₪.

  חשבון קצר יעלה שוב נתון מאוד מפתיע: אותה אשה שילמה במהלך 15 שנה מגיל 60 ל-75 180000 ₪, במקרה זה היתה מספיקה שנה ומחצה של סיעוד להחזר השקעה. האשה שרכשה אותה פוליסה בחב' כלל תשלם סכום זה בשמונה שנים, להזכירכם גם כאן יש ערכי סילוק ובאם תפסיק לשלם לאחר שמונה שנים, תקבל ערכי סילוק מובטחים לכל החיים של 2,800 ₪.

  השורה התחתונה

  • ערכי הסילוק הם גורם חשוב ביותר בהחלטה על תכנון ורכישת ביטוח סיעודי.
   רצוי לרכוש ביטוח סיעודי בגילאים צעירים ולא רק בגילאים המסורתיים המודעים לצורך הסיעודי בגילאי +60.
  • בתכנון נכון, ניתן לחזות את המועד בו יופסקו הפרמיות ובכל זאת ישאר הביטוח הנחוץ.
  • ביטוח סיעודי הינו חלק אינטגרלי מכל תכנון פיננסי.
  • בעת הליך רכישת הביטוח הסיעודי יש להשוות את הפרמיות בחתך של גבר ואשה את סכומי הביטוח את תקופות התשלום ואת ערכי הסילוק.

  חשוב להדגיש כי ערכי הסילוק מוצעים רק בפוליסות סיעוד אישיות עם פרמיה קבועה. בפוליסות קולקטיביות ופוליסות פרטיות עם פרמיה משתנה אין ערכי סילוק. לכן יש לבדוק היטב, לא רק כמה תשלמו אלא איזו פוליסה בדיוק מציעים לכם, כמה תשלמו היום וכמה תשלמו עוד 10 שנים או עשרים שנה וכמובן לבדוק היטב את ערכי הסילוק.