ביטוח סיעודי
דוגמאות לביטוחים קולקטיביים - סוכן ביטוח סיעודי טד בר

  חייגו עכשיו:
  050-5202060
  או השאירו פרטים

  דוגמאות לביטוחים קולקטיביים

  הסתדרות המורים

  חוזה הביטוח נחתם עם חברת "הפניקס" ותחילתו בספטמבר 2005.

  • משך תקופת הביטוח 5 שנים.
  • תקופת ההמתנה- 60 יום.
  • הגדרות ה-A.D.L. הינן ההגדרות המוכרות ע"י המפקח על הבטוח קרי, אי יכולת בצוע של שלוש פעולות מתוך שש, או שתיים מתוך שש אם אחת מהן הינה אי שליטה על הסוגרים.
  • סכומי הפיצוי הם: 2500 ₪ ליחידת ביטוח, ניתן לרכוש עד ארבע יחידות בטוח.
  • תקופת הפיצוי – חמש שנים. הפרמיה החודשית ליחידת ביטוח אחת של 2500 ₪, לפי מדד ספטמבר 2005
  • לגילאי 56-65 – 31 ₪.
  • לגילאי 65+ – 92 ₪.
  • ניתן לרכוש כיסוי מורחב, של עד ארבע יחידות בטוח לכל החיים, עם תקופת המתנה של חמש שנים. הפרמיה החודשית ליחידת בטוח אחת של 2500 ש"ח, לכיסוי זה לפי מדד ספטמבר 2005.
  • לגילאי 56-65 – 7 ₪
  • לגילאי 65+ – 32 ₪
  • אין קיזוז מתגמולי ביטוח אחרים.

  א.א.ב – ארגון אזרחים בוגרים

  ארגון זה חתם על חוזה לבטוח סיעודי קבוצתי לחבריו עם חברת ‘כלל בריאות’.

  • תום תקופת החוזה – 30.10.2012
  • שינויי פרמיה – כל שנתיים, הפרמיה נכון ל-11.2008 שונתה כבר פעמיים מתחילת הביטוח.
  • סכומי בטוח – 2500 ₪ פיצוי חודשי בשכבת בסיס כשניתנה אופציה לקניית עד ארבע שכבות, כלומר פי ארבע מהפיצוי הבסיסי.
  • תקופת הביטוח – 5 שנים בפרמיה בסיסית של 55 ₪ נכון ל-11.2008
  • כל החיים בפרמיה בסיסית של 77.5 ₪. נכון ל-11.2008
  • נכי צה"ל – הביטוח החל ב- 05.2004 ותוקפו חמש שנים החברה המבטחת הינה חברת ‘הראל’
  • סכומי הביטוח – 5000 ₪ לבני זוג או 8000 ₪ ליחיד שהוא נכה צה"ל עד גיל 64 מגיל 65-75 הסכומים הם 4000 ₪ ו-6000 ₪ בהתאמה
  • הפרמיה החודשית לזוג בני 65-75 – 167 ₪
  • ליחיד חבר ארגון בגילאי 65-75 – 67 ₪