ביטוח סיעודי
ביטוח סיעודי - השינוי בשנת 2012 - סוכן ביטוח סיעודי טד בר

  חייגו עכשיו:
  050-5202060
  או השאירו פרטים

  ביטוח סיעודי – היערכות לשינוי בשנת 2012

  הסיבות לרפורמה

  הרפורמה בתחום הביטוחים הסיעודיים מתבקשת מעצם העובדה כי נתוני תוחלת החיים השתנו דרסטית בדור האחרון, בישראל התבטאה עליה זו בארבע שנים לגבר וחמש שנים לאישה. נכון לתחילת שנת 2012 בוחרות חברות הביטוח להתמודד עם ביטוחי הסיעוד בצורה של תימחור וישנה מגמה של עלייה גורפת בתעריפי הפוליסות הסיעודיות הפרטיות, שינוי זה הוא שינוי זמני בלבד שכן עוד 10 שנים שוב יתעדכנו כלפי מעלה נתוני תוחלת החיים ושוב יזנקו הפרמיות לביטוח סיעודי. יש להיערך למצב שבו יהיו חברות ביטוח דוגמת חברת METLIFE האמריקאית שיחליטו לצאת לחלוטין מענף ביטוחי הסיעוד. ביטוחי הסיעוד הפרטיים יתייצבו בשנה זאת על פרמיות ממוצעות הגבוהות ב- 50-60% מהפרמיות ב-2008.

  השינוי הרגלטורי

  בביטוח סיעודי קולקטיבי נכנס שינוי רגולטורי רב חשיבות ובו איסור הסיבסוד הצולב הקיים בפוליסות סיעוד קבוצתיות בין צעירים למבוגרים. ולכן לא ישווקו הסכמים קולקטיביים חדשים החל ממרץ 2012 בתנאים שהיו קיימים עד פברואר 2012 ולא יחודשו הסכמים קיימים החל מספטמבר 2012. קביעה זו הנובעת מחוזר המפקח מאוקטובר 2011 באה 'לעשות סדר' בענף בעייתי מאוד בו התימחורים המיידיים דחו שיקולי רווח/הפסד ארוכי טווח ובו בראייה כוללת הפסידו חברות הביטוח כסף, הפסד כסף לחברת הביטוח בביטוח קולקטיבי הוא חדשה רעה גם לציבור המבוטחים שכן הפסד פירושו או אי המשך ההסכם הקיים או העלאה משמעותית של פרמיה לכיסוי ההפסד הקיים ומניעת הפסד עתידי. האפשרות המעשית להמשך ביטוח קיים ניתנת בחוזר המפקח לכל מבוטח, על ידי המשכת אותה מתכונת ביטוחית קרי, תקופת פיצוי וסכום פיצוי באותה חברת ביטוח בה בוטח הקולקטיב בביטוח פרטי בו הפרמיה אמנם גבוהה יותר אך היא קבועה לכל החיים וכוללת גם ערכי סילוק.

  ביטוח סיעודי - השינוי בשנת 2012 - סוכן ביטוח סיעודי טד בר

  מסקנות

  דבר ראשון, מה שהיה בענף ביטוח הסיעוד, לא יהיה עוד.עובדה שניה היא ששנת 2012 מהווה חלון הזדמנות לקולקטיבים רבים לבדוק עצמם ולבצע מעבר מסודר של חבריהם לפוליסות פרט המבטיחות פרמיות קבועות לכל חיי הפוליסה. לטווח הארוך מעבר לפוליסות פרט הוא הפתרון היחיד שיחזיק מעמד לאורך זמן. הפתרון הזה יכול שייראה כאינו בר השגה לקולקטיבים רבים הקיימים היום בענף אך אין כל ברירה אחרת. מבוטח המשלם בממוצע פרמיה של 100 ש"ח בביטוח קולקטיבי ישלם כ-400 ש"ח בביטוח פרטי אך תהיה זו פרמיה קבועה לכל אורך חיי הפוליסה המבטיחה גם ערכי סילוק. קולקטיבים גדולים יוכלו לדון עם חברות הביטוח על הנחה גורפת לחבריהם שיצטרפו לביטוחים פרטיים. לאלו מבין הקולקטיבים הקיימים שידחו את הקץ ויעדיפו לחדש (רק לשנה בלבד, בהוראת המפקח על הביטוח) את הביטוח הסיעודי הקולקטיבי הקיים, צפוי מפגש מאכזב עם הפרמיות הסיעודיות החדשות לכל ביטוחי הפרט בסוף שנת 2012.