ביטוח אובדן כושר עבודה
אבדן כושר עבודה ביטוח מנהלים - סוכן ביטוח אבדן כושר עבודה טד בר

כיסוי לאובדן כושר עבודה הוא חלק אינטגרלי במסגרת תנאים סוציאליים הן בקרנות פנסיה והן בביטוח מנהלים

חוק פנסיית חובה שנכנס לתוקף בינואר 2008 מגדיר את חבויות המעסיקים בביטוח פנסיוני הכולל כיסוי אובדן כושר עבודה לעובדיהם

חוק מקביל לגבי חובת פנסיה לעצמאיים נכנס לתוקף בשנת 2016

החוק מגדיר הכרה במס עד תקרה של 2.5% משכר ברוטו שיכסה עד 75% משכר מבוטח. במידה וישנם עלויות נוספות בגין מצב רפואי הן יחולו על העובד אלא באם יש הסכמת מעביד לשלם עלויות נוספות מעבר לעלויות החובה המוכרות.

הפרשות לקרן פנסיה הן:

ע"ח מעסיק
פיצויים – 6%
תגמולים 6.5%

ע"ח עובד
תגמולים – 6%

 

במסגרת תשלומים אלו נכללים גם הפרמיות לכיסוי מקרה של אובדן כושר עבודה שבשפת הפנסיה מוגדר כ'ביטוח נכות'

אבדן כושר עבודה ביטוח מנהלים - סוכן ביטוח אבדן כושר עבודה טד בר

    חייגו עכשיו:
    050-5202060
    או השאירו פרטים