ביטוח חיים
ביטוח מנהלים - סוכן ביטוח חיים טד בר

  חייגו עכשיו:
  050-5202060
  או השאירו פרטים

  ביטוח מנהלים - מה חשוב לדעת?

  ביטוח מנהלים מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (67 לגבר, 64 לאישה). בנוסף לכך, החוסך בביטוח מנהלים מבוטח בביטוח חיים (ריסק מוות) ויכול להוסיף גם ביטוח אובדן כושר עבודה. את מרכיבי הביטוח השונים ניתן להתאים להעדפותיו של המבוטח.

  ביטוח מנהלים הוא חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח, הנקרא 'פוליסת ביטוח'. היות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח. כך לדוגמה אם חברת הביטוח רוצה להעלות את פרמיית הביטוח בעבור כיסוי ביטוח החיים היא תוכל לעשות זאת רק לגבי מבוטחים חדשים ולא לגבי מבוטחים קיימים בפוליסה.

  בביטוח מנהלים, חברת הביטוח היא זו שנושאת בסיכון הביטוחי הקיים בפוליסה. כלומר, המבוטח משלם לחברת הביטוח פרמיה חודשית בעבור הכיסויים הביטוחיים, וחברת הביטוח תשלם במקרה מות המבוטח את סכום הביטוח למוטבים שקבע המבוטח בפוליסה, או תשלם במקרה של אובדן כושר עבודה קצבה חודשית למבוטח כחלופה להכנסתו מעבודה.

  בנוסף, חברות הביטוח משווקות פוליסות המבטיחות כי תשלומי הפנסיה לא יושפעו משינויים בלוחות תוחלת החיים, כך שגם אם תוחלת החיים של כלל האוכלוסייה גדלה, לנתון זה לא תהיה השפעה על גובה הפנסיה של המבוטח לאחר הפרישה. דהיינו, עלייה בתוחלת החיים לא תקטין את הקצבה הצפויה למבוטח לאחר הפרישה.

  כיצד מתבצעת ההפקדה לביטוח מנהלים?

  בביטוח מנהלים קיימים שני סוגי חוסכים: שכיר ועצמאי:

  1. חוסך שכיר – התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין מעסיקו. העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר). התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת. לרוב העובדים החוסכים בביטוח מנהלים עומד שיעור ההפקדה על 5% מהשכר על חשבון העובד, 5% נוספים על חשבון המעביד כתגמולים ועוד 8.33% כפיצויים. במקרים רבים, משלם המעסיק סכום נוסף לטובת רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה (לא יותר מ- 3.5% מהשכר).
  2. חוסך עצמאי – שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

  כיצד מתקבל התשלום בגיל הפרישה?

  עד לשנת 2008, ניתן היה לרכוש פוליסת ביטוח המשלמת קצבה חודשית לאחר הפרישה או פוליסת ביטוח המעניקה תשלום הוני חד פעמי בגיל הפרישה או שילוב של שני הסוגים.

  בפוליסות ביטוח המעניקות תשלום הוני חד פעמי בגיל הפרישה, קיים שוני לגבי אופן תשלום כספים שנצברו בשל הפקדות לפני שנת 2008, לבין הפקדות לאחר שנת 2008.

  את החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 יוכל החוסך לקבל מחברת הביטוח כסכום חד פעמי בהגיעו לגיל הפרישה. אדם שזכאי לקצבה הגבוהה מכ- 3,850 ₪ לחודש (צמוד למדד פברואר 2008), יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי.

  כמו כן, כאשר החוסך מגיע לגיל פרישה, הוא יכול לבחור מסלול קצבה מבין אלה הקיימים בפוליסה, ולקבל הבטחת מינימום של תשלומי פנסיה שישולמו למוטבים גם במקרה שילך לעולמו במהלך תקופת ההבטחה (לדוגמה, אם בחר תקופת הבטחה של 240 חודשים שהינם 20 שנים ונפטר לאחר שנה מיום התחלת קבלת הפנסיה, מוטביו יהיו זכאים להמשך תשלומי הפנסיה במשך 19 השנים הנותרות).

  מה משפיע על גובה התשלום שמקבלים לאחר הפרישה?

  גובה הפנסיה נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים עד גיל הפרישה וחלוקתו במקדם ההמרה הקיים בפוליסה. גובה התשלום בגין חיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 בפוליסות הוניות נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים, עד גיל הפרישה.

  סכום הכסף שיצליח החוסך לחסוך תלוי במספר גורמים, כגון: משך החיסכון (מספר השנים שבהן התמיד בחיסכון הפנסיוני שלו), רציפות החיסכון, גובה התשלומים ששולמו לחשבון החיסכון הפנסיוני שלו במהלך שנות העבודה, שיעור התשואה (הרווחים שהכסף שלו צבר בתקופת החיסכון) וגובה דמי הניהול ששילם החוסך לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני.

  ביטוח מנהלים - סוכן ביטוח חיים טד בר

  מי מנהל את ביטוח המנהלים?

  כל חברות הביטוח המורשות לנהל כספים עוסקות גם בעריכת ביטוחי מנהלים. מבחינה רגולטורית מפוקח הנושא ע"י המפקח על הביטוח. מי שמבקש לנהל תוכנית ביטוח מנהלים בישראל, נדרש לקבל רישיון מבטח בתחום ביטוח החיים. במסגרת זו הוא נדרש להון עצמי וליכולות ניהול המאפשרות לו לנהל בעבור החוסכים את הסיכונים השונים, כגון סיכוני ההשקעות, סיכוני הביטוח, התפעול והשירות הנדרש.

  מהם דמי הניהול בביטוח מנהלים?

  חברת הביטוח רשאית לגבות דמי ניהול בעבור השירותים שהיא מספקת. דמי הניהול בתוכניות ביטוחי המנהלים החל משנת 2004, מוגבלים בתקרה של עד 2% מהחיסכון המצטבר. חברת הביטוח רשאית להפחית את דמי הניהול מהחיסכון המצטבר, ולגבות גם דמי ניהול מההפקדות השוטפות לפוליסה, כך שבממוצע לאורך תקופה של 12 שנים סך דמי הניהול מההפקדות השוטפות לא יעלה על 11% וסך דמי הניהול מהחיסכון המצטבר לא יעלה על 1%.

  כך לדוגמה, עובד שמפקיד 1,000 ש"ח בחודש לחברת הביטוח, ישלם 110 ש"ח מתוכם בכל חודש כדמי ניהול מההפקדה השוטפת. כלומר, בכל חודש נשאר סכום של 890 ש"ח המועבר לחיסכון המצטבר. בנוסף, גובה חברת הביטוח דמי ניהול נוספים בשיעור שנתי של 1% מהחיסכון המצטבר.

  לתשומת לבכם

  • שיעור דמי ניהול – יש לשים לב כי שיעור דמי הניהול המצוין לעיל הינו השיעור המקסימאלי אותו רשאית חברת הביטוח לגבות. ניתן להתמקח עם חברת הביטוח על שיעור זה ובכך להשיג הנחה בדמי הניהול.
  • קריטריונים להשוואה – מהם הקריטריונים שלפיהם כדאי להשוות בין פוליסות ביטוח שונות, ומהם הקריטריונים שלפיהם כדאי להשוות בין פוליסות ביטוח לבין מוצרי חיסכון פנסיוני אחרים
  • איכות ניהול ההשקעות – בכל חודש מפריש החוסך סכום כסף לפוליסת הביטוח. הגוף המנהל אמור להשקיע את הכסף בצורה הנכונה ביותר בהתחשב במשך תקופת החיסכון, ברמת הסיכון וברמת פיזור הסיכונים הרצויות ובאפיקי ההשקעה הטובים ביותר.
  • תשואה בטווח הארוך – התשואה המושגת לאורך השנים משפיעה על גובה הקצבה שיקבל החוסך עם הגיעו לגיל פרישה. חשוב לדעת, שהתשואה אינה מובטחת מראש לחוסך, והיא תלויה באיכות ניהול ההשקעות.
  • איכות השירות – הגוף המנהל מלווה את החוסך לאורך שנים רבות. במהלך שנים אלו חווה החוסך שינויים רבים אשר לעתים מצריכים התאמה של החיסכון הפנסיוני לצרכים חדשים. לדוגמה, במקרה של החלפת מקום עבודה, במקרה של גידול בשכר, במקרה של שינוי במצב המשפחתי (נישואין, ילדים וכד') או במקרים שבהם החוסך מבקש לקבל מידע כללי או ספציפי בנוגע לחיסכון שלו, לרבות מענה טלפוני זמין וקבלת שירותים באמצעות אתר האינטרנט. בנוסף, איכות השירות של הגוף המנהל נמדדת גם באופן בו הוא מנהל את תביעות הביטוח בו במקרה של אבדן כושר עבודתו של המבוטח או במקרה פטירתו חו"ח. בכל המקרים על הגוף המנהל לתת ללקוח את השירות הטוב ביותר.
  • מחיר – מתוך התשלומים שמפריש החוסך לפוליסת הביטוח, גובה הגוף המנהל דמי ניהול. דמי הניהול הם למעשה המחיר שהחוסך משלם בעבור עלויות רכישת הביטוח ובעבור ניהול החיסכון הפנסיוני שלו. מחיר זה אינו קבוע וניתן למיקוח מול הגוף המנהל. שיעור דמי הניהול המשולמים לגוף המנהל, משפיע באופן ישיר על סך החיסכון המצטבר: ככל ששיעור זה נמוך יותר, החיסכון גדל. לפיכך, למאפיין זה נודעת חשיבות רבה בבחירת תכנית החיסכון לפנסיה.

  כיצד ניתן לקבל מידע נוסף?

  מידע בנוגע לתשואות המושגות ולדמי הניהול הנגבים על ידי הגופים המנהלים, ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד האוצר, באתרי האינטרנט של הגופים המנהלים או באמצעות פנייה ישירה לגופים עצמם. אפשרות נוספת היא לפנות ליועץ פנסיוני או לסוכן ביטוח פנסיוני. מידע לגבי נתונים אישיים ניתן למצוא בדוח השנתי ובדוחות הרבעוניים ששולחת לחוסך חברת הביטוח ובאתר האינטרנט של חברת הביטוח באמצעות קוד אישי.