ביטוח סיעודי
הביטוח הסיעודי החדש לחברי מכבי - סוכן ביטוח סיעודי טד בר

  חייגו עכשיו:
  050-5202060
  או השאירו פרטים

  הביטוח הסיעודי החדש לחברי מכבי

  בימים אלו מקבלים חברי מכבי חוברת קטנה שכותרתה 'מכבי סיעודי ביטוח סיעודי לחברי מכבי שירותי בריאות', אין בידי נתונים סטטיסטיים אך אני מעריך שהרוב המוחלט של חוברות מושקעות אלו ימצאו את דרכן מהר מאוד לפח מבלי שיקראו או במקרה הטוב יותר למגירה בתקווה 'שמתישהו כשיהיה זמן' ייקראו.

  היות ומדובר על אחד הביטוחים הגדולים במדינה ולטעמי גם בין החשובים שבהם, מצאתי לנכון לכתוב בתמצות מה יש באותה חוברת שאתם נמנעים מלקרוא.

  מדובר בביטוח הסיעודי בקבוצתי המוצע לכלל חברי קופת חולים מכבי או בשמה הרשמי של הקופה 'מכבי שירותי בריאות'. הסיבה לעידכון חברי הקופה הינה השינוי במבטח מחברת 'כלל' לחברת 'הפניקס'. המבטח הינה חברת הביטוח הנותנת את הכיסוי למקרה תביעה ובכך נותנת גיבוי להסכם בין הנהלת 'מכבי' שניהלו משא ומתן ארוך בסוגיית המשך הביטוח הסיעודי לחברי הקופה, לבין חברת הפניקס האמורה לשלם בעת צורך סיעודי את הפיצוי הנקוב בפוליסה למשך הזמן הנקוב בפוליסה.

  מהם עיקרי הפוליסה:

  תחילת הביטוח 01.01.2019, תביעות חדשות ממועד זה ינוהלו בחברת הפניקס, תביעות משוייכות לפני מועד זה ימשיכו להתנהל בחברת 'כלל'

  תקופת הפיצוי 5 שנים, זו התקופה המקסימלית בו ישולם פיצוי מיום תחילת ההגדרה הסיעודית

  הגדרת מקרה סיעוד מי המוגדר כתשוש נפש או מי שאינו יכול לבצע בכוחות עצמו לפחות 50% לפחות 3 מהפעולות הבאות:

  לקום ולשכב

  ללכת לבד

  להתרחץ

  להתלבש

  לאכול ולשתות

  שליטה על הסוגרים

  סכומי הפיצוי למקרה טיפול ביתי 5500 ש"ח למקרה טיפול מוסדי 10000 ש"ח

  למי שיצטרף לביטוח הסיעודי של מכבי לאחר גיל 50 יהיו סכומי ביטוח מופחתים

  עלויות העלות תשתנה כל תחילת שנה עד תום החוזה בין מכבי לחברת הפניקס בשנת 2023

  פרמיות לדוגמא: גיל             פרמיה חודשית

  30               8.8

  40               36.2

  50                59.47

  60                112.34

  70                165.49

  80                208.1

  81+              216.22

  במכבי מבטיחים שירות מיטבי ומהיר ואפשרות סילוק תביעה אונליין, הבטחה זו קשה למימוש שכן תביעת סיעוד היא תביעה מורכבת (כ35% תביעות הסיעוד שהועברו לחברות הביטוח בשנת 2017 נידחו) אך באם יצליחו מכבי וחברת 'הפניקס' לממש הבטחה זו תהיה כאן פריצת דרך משמעותית בסילוק תביעות סיעוד.

  לכל שאלה והבהרה מעמידה חברת הפניקס מוקד שירות ייעודי ואלו פרטי ההתקשרות:

  1801227788

  או

  3570*

  הביטוח הסיעודי החדש לחברי מכבי בחברת 'הפניקס'

  העיקר הבריאות ושיישאר כל המידע הזה תיאורטי בלבד

  רשימת חריגים

  • מקרה הביטוח אירע לילד שטרם מלאה לו שנה.
  • מקרה הביטוח אירע לפני יום תחילת הבטוח או לאחר תום תקופת הביטוח.
  • השתתפות בפעילות בלתי חוקית.
  • שכרות כרונית או שימוש בסמים, שלא על פי מרשם רופא.
  • שירות המבוטח בצבא או בגוף בטחוני אחר, או השתתפות בפעילות ביטחונית כל שהיא, לרבות פעילות, צבאית, משטרתית, מלחמתית, מרד, פעולות איבה, פעולות על רקע לאומני, מהומות, שביתה, ולרבות השתתפות פסיבית באירועים אלה.
  • טיסה בכל כלי טייס, למעט כנוסע מן המנין בטיסה אזרחית, מסחרית או בטיסה פרטית בכלי טיס אזרחי המאושרת על ידי הרשויות המוסמכות.
  • תסמונת הכשל החיסוני הנרכש (AIDS) או כל מחלה או תסמונת דומה.
  • תאונת דרכים.
  • ביקוע או היתוך גרעיני, זיהום רדיואקטיבי.
  • מום מולד או מחלה תורשתית או אחרת, לרבות מום או נזק שנגרם עקב ההיריון או הלידה ובלבד שנקבע באבחנה רפואית מתועדת בתוך 12 חודשים מיום לידתו של המבוטח הקטין.