ביטוח חיים

  חייגו עכשיו:
  050-5202060
  או השאירו פרטים

  ביטוח ריסק - הצהרת הבריאות

  הצהרת הבריאות היא לב החוזה הבטוחי בבטוחי ריסק. יש משפט ידוע בקרב האקטוארים חיתום קשה תביעה קלה כלומר ככל שהחיתום קרי, קבלת האדם לבטוח מדוקדקת יותר כך מצטמצמות טענות החמרת הבטוח לעת תביעה.

  מילוי הצהרת בריאות

  במילוי הצהרת הבריאות אין קיצורי דרך יש למלא תוך גלוי מלא ונאות של מחלות ניתוחים ותרופות, על מבוטח למלא את הצהרת הבריאות יחד עם סוכן הבטוח, עליו לוודא כי נתן לסכן הבטוח את כל המידע גם לדברים לכאורה שולים 'שאירעו לפני 20 שנה' חשוב לזכור שככל שרב התיעוד הרפואי הניתן לחברת הבטוח כך יקשה על חברת הבטוח לטעון לחוסר גלוי נאות בעת חתימת חוזה הבטוח. בכל הצהרת בריאות יש נספח הנקרא טופס ויתור סודיות רפואית לרוב משתמשות חברות הבטוח בנספח זה לחיתום בדיעבד, כלומר הן מבקשות מידע רפואי רק לעת תביעה.

  חולה ואינו מודע למחלתו?

  אני נשאל רבות ומה קרה באם אני חולה כעת ואינני יודע על כך, התשובה היא כי כל עוד לא קיים תיעוד רפואי על מחלה וכל עוד המבוטח אינו יודע כי חלה המחלה אינה קיימת. התשובה היא כי באם ניתן גלוי מלא ונאות ומתגלית מחלה שלושה חודשים לאחר כריתת חוזה הבטוח, האדם מבוטח.