ביטוח סיעודי

  חייגו עכשיו:
  050-5202060
  או השאירו פרטים

  ערכי סילוק והשוואה בין חברות

  ערכי הסילוק בפוליסות לביטוח סיעודי

  בהחלטה על רכישת ביטוח סיעודי יש לקחת בחשבון גם את ערכי הסילוק בפוליסות הסיעוד. ערכי הסילוק הם ערכים כספיים הנגזרים מסכומי הביטוח ומובטחים לאחר מספר מוגדר של שנות תשלום.

  מכירה של פוליסת סיעוד פרטית כזו מגילאים צעירים תיקח בחשבון מראש תשלום עד גיל 65 או 70, ותיתן אופציה להמשך הביטוח לכל החיים במלוא הפיצוי, או ברובו, ללא תשלום נוסף.

  דוגמות מספריות: ערכי סילוק לגבר – 1000 ש"ח, פיצוי חודשי לכל החיים בחב' "אליהו" באחוזים לאחר שנים:

   גיל כניסה  שנות תשלום הפרמריה
  5 10 15 20 25
   50 27 22 41 56 69
   55 36 24 44 60 73
  60 44 27 48 64 76

  ניתוח הנתונים לגבר בן 50

  בפרמיה של 270 ש"ח לחודש שאותה ישלם עד גיל 65 יקנה לעצמו:

  • 10,000 – מגיל 50 לכל החיים, אם ימשיך לשלם.
   5600 – מגיל 65 לכל החיים, אם יפסיק לשלם לאחר גיל 65.
   6,900 – ש"ח מגיל 70 לכל החיים, אם יפסיק לשלם לאחר גיל 70.

  ניתוח הנתונים לגבר בן 55

  בפרמיה של 360 ש"ח לחודש שאותה ישלם עד גיל 70 יקנה לעצמו:

  • 10,000 – מגיל 55 לכל החיים, אם ימשיך לשלם.
  • 6,000 – מגיל 70 לכל החיים, אם יפסיק לשלם לאחר גיל 70.
  • 7,300 – מגיל 75 לכל החיים, אם יפסיק לשלם לאחר גיל 75.

  ניתוח הנתונים לגבר בן 60

  בפרמיה של 440 ש"ח לחודש שאותה ישלם עד גיל 75 יקנה לעצמו:

  • 10,000 – מגיל 60 לכל החיים, אם ימשיך לשלם.
  • 6,400 – מגיל 75 לכל החיים, אם יפסיק לשלם לאחר גיל 75.
  • 7,600 – מעל גיל 80 לכל החיים, אם יפסיק לשלם בגיל 80.

  יש לשים לב כי הפתרונות הביטוחיים חייבים להיות מותאמים לכל מבוטח בהתאם לגילו, למצבו הכלכלי ולביטוחים הסיעודיים הפרטיים והקולקטיביים שבהם הוא מבוטח. מבוטחים בביטוחים סיעודיים שונים יזדקקו להשלמות אחרות בכיסוי הביטוח הסיעודי שלהם. לחברי מכבי המבוטחים ב"מכבי מגן זהב" יש ביטוח סיעודי לחמש שנים, כך שלחברי מכבי מוצע לקנות פוליסה משלימה עם תקופת המתנה של חמש שנים עם אפשרות להשלמה נמוכה יחסית בחמש השנים הראשונות, וזאת כדי להגיע לכיסוי ביטוחי הולם למקרה של צורך באשפוז במוסד סיעודי.

  ערכי הסילוק לאחר שלוש או חמש שנים נמוכים מדי ואין לקחת אותם בחשבון בנושא הכיסוי הסיעודי בשנים הראשונות.

  לחברי כללית המבוטחים בביטוח סיעודי ב"דקלה" מבטיחה "דקלה" תשלום לשלוש שנים בלבד, כך שיש לבצע השלמה נמוכה יחסית בשלוש השנים הראשונות וסכום ביטוח גבוה הרבה יותר החל מ- 3 שנים.

  כפי שראינו בפרק העוסק בביטוחים סיעודיים לחברי קופות החולים גם חברי לאומית ומאוחדת מבוטחים לחמש שנים בלבד, כך שגם להם נדרשת השלמה לפחות מחמש שנים לכל החיים.

  השוואה בין ערכי הסילוק בחברות הביטוח

  אם גבר בן 50 קנה פוליסה סיעודית עם פיצוי של 10000 ¤ לכל החיים והפסיק לשלם את הפרמיה לאחר 15 שנה, הוא ייקבל בחברת "הפניקס" 5700 ¤ על ביטוח סיעודי לכל החיים ללא כל תשלום נוסף. וכן, בחברת "מגדל" ייקבל 5300 ¤ ובחברת "כלל בריאות" 5440 ¤. על אותו סוג וסכום ביטוח הוא ייקבל לאחר 20 שנה בחברת "הראל" 6910 ¤ ובחברת "מגדל" 6530 ¤.

  בגיל 75 יכול להיות שכדאי יהיה לו לבטל את התשלום לפוליסה הסיעודית באופן יזום משום שגם אם יפסיק לשלם את הפוליסה, עדיין יהיה זכאי לפיצוי חודשי בסך 8060 ¤ מחב' "הראל" ו-7400 ¤ בחברת "מנורה", וזאת לכל החיים. ההבדל בסך של כ-10% מסכום הפיצוי הוא משמעותי מאוד. ממפגש עם מועמדים רבים לביטוח בני 50+ אני יכול לומר בוודאות כי רובם ככולם לא בודקים נתון חשוב זה, ולמרבה הפלא גם לסוכני ביטוח אין נגישות לנתונים אלו, והם לא מסבירים מספיק על הנושא הזה בתהליך המכירה. לאחרונה נתקלתי במבוטחים שהגיעו אליי לאחר שרכשו ביטוח סיעודי פרטי דרך סוכן הביטוח המבטח את רכביהם או את דירתם. סוכן זה מכר להם את הביטוח הסיעודי ואמר להם שיש בפוליסה ערכי סילוק שהם "כמו ערכי חיסכון לתום התקופה", נתון שהוא כמובן מוטעה מיסודו. ערכי הסילוק ניתנים לשימוש רק למקרה סיעוד עתידי ולא יוחזרו למבוטח כערכי חיסכון (למעט מקרה חריג אחד שנעמוד עליו בהמשך).

  קניית ביטוח סיעודי נסמכת על המלצתו של הסוכן ועל הפרמיה החודשית, בעוד שהנתון הקריטי של ערכי הסילוק לא נלקח בחשבון כלל.

  ערכי הסילוק הם המקבילה של ערכי הפדיון בפוליסות משולבות חיסכון, והם נובעים מהרזרבה שמחויבות חברות הביטוח לשמור בפוליסות סיעוד עם פרמיה קבועה, אך כפי שכתבתי בהסתייגות בפסקה הקודמת – אין ערכי הסילוק ניתנים למשיכה אלא כפיצוי על אירוע סיעודי עתידי. אפשר לתכנן רכישת פוליסה סיעודית בהבנה מעמיקה יותר בסוגיית ערכי סילוק לזמן קצוב ורצוי מגיל צעיר. הנה מספר דוגמות שימחישו את העניין:

  גבר בן 35 יישלם לפוליסה סיעודית עם פיצוי של 10000 ש"ח  לכל החיים 179 ¤ לחודש בחברת "מגדל". בגיל 50 אם יפסיק את התשלומים לפוליסה, עדיין יהיה זכאי ל- 4500 ¤ כיסוי סיעודי לכל החיים.

  אם יפסיק בגיל 55 יזכה ל-5,640 ש"ח בחברת "מגדל" ו-5,900 ש"ח בחברת "הפניקס".

  לאחר 30 שנות תשלום כלומר בגיל 65 יובטחו לו בחברת "מנורה" 7,300 ש"ח ובחברת "הראל" 7740 ¤. הפרמיה שישלם אותו גבר כל אותה תקופה לא תשתנה ותישאר 179 ש"ח צמודים למדד.

  כעת נבחן את אותו גבר קונה פוליסה סיעודית בגיל 65. הפרמיה החודשית לקניית 10,000 ש"ח ביטוח סיעודי מגיל 65 לכל החיים הנה 937 ש"ח בחברת "מגדל".

  נתונים מפתיעים

  אותו גבר בגיל 35 שרכש ביטוח סיעודי בסך 10000 ¤ לכל החיים שילם סך פרמיות של 64440 ¤ במשך 30 שנה. הוא היה מבוטח כל אותה התקופה ואם היה קורה מקרה סיעודי ההשקעה הייתה מוחזרת לאחר 6.5 חודשים. אם יפסיק תשלומיו לאחר גיל 65 עדיין יישאר מבוטח על 75% מהפיצוי המקורי.

  אם יקנה את אותה פוליסה בגיל 65 ישלם על 10 השנים הבאות, כלומר עד גיל 75 112000 ש"ח, שהם החזר השקעה של שנה.

  ניתוח הדוגמה הנשית

  אישה בת 60 הרוכשת ביטוח סיעודי עם פיצוי של 10,000 ש"ח לכל החיים תשלם בחברת "הראל" פרמיה חודשית של 1000 ¤ לחודש. בגיל 75 אם תפסיק לשלם תזכה לערכי סילוק של 6,510 ש"ח, כלומר אותה אשה הייתה מבוטחת במשך 15 שנה על 10,000 ש"ח לחודש, ומגיל 75 תמשיך להיות מבוטחת בסכום של 6,510 ש"ח ללא כל תשלום נוסף.

  אם התחילה את הפוליסה מגיל 75 והיא רוכשת רק את אותו הסכום הנובע מערך הסילוק הקודם בסך 6,510 ש"ח הייתה משלמת בחברת "הראל" 1,424 ש"ח, בחברת "מגדל" 1,671 ש"ח ובחברת "כלל בריאות" 1,863 ש"ח.

  חשבון קצר יעלה שוב נתון מפתיע מאוד: אישה זאת שילמה במהלך 15 שנה מגיל 60 ל-75 180,000 ש"ח. במקרה זה הייתה מספיקה שנה וחצי של סיעוד כדי להחזיר את ההשקעה. האישה שרכשה את אותה פוליסה בחברת "כלל בריאות" תשלם סכום זה בשמונה שנים. להזכירכם גם כאן יש ערכי סילוק ואם תפסיק לשלם לאחר שמונה שנים, תקבל ערכי סילוק מובטחים לכל החיים של 2,800 ש"ח.

  לסיכום

  • ערכי הסילוק הם גורם חשוב ביותר בהחלטה על תכנון ורכישת ביטוח סיעודי.
  • רצוי לרכוש ביטוח סיעודי בגילאים צעירים ולא רק בגילאים מבוגרים יותר כשמודעים לצורך הסיעודי.
  • בתכנון נכון אפשר לחזות את המועד שבו יופסקו הפרמיות ובכל זאת יישאר הביטוח הנחוץ.
  • ביטוח סיעודי הנו חלק אינטגרלי מכל תכנון פיננסי.
  • בעת הליך רכישת הביטוח הסיעודי יש להשוות את הפרמיות בטבלת השוואה של גבר ואישה: את סכומי הביטוח, את תקופות התשלום ואת ערכי הסילוק.

  חשוב להדגיש כי ערכי הסילוק מוצעים רק בפוליסות סיעוד אישיות עם פרמיה קבועה. בפוליסות קולקטיביות ופוליסות פרטיות עם פרמיה משתנה אין ערכי סילוק. לכן יש לבדוק היטב לא רק כמה לשלם אלא איזו פוליסה מציעים, כמה משלמים היום וכמה משלמים עוד עשר, עשרים שנה, וכמובן לבדוק היטב את ערכי הסילוק.