ביטוח סיעודי

  חייגו עכשיו:
  050-5202060
  או השאירו פרטים

  רובדי הביטוח הסיעודי בישראל

  רובדי הביטוח בישראל

  בישראל נהוגים היום חמישה רבדים לביטוח הסיעודי. בכל רובד אפרט את התנאים לקבלת הפיצוי הסיעודי, את הטפסים אותם צריך למלא, את הפיצוי הסיעודי שאותו אמורים לקבל ואת העלות (אם קיימת) כדי להיות זכאים לפיצוי סיעודי.

  חשוב לציין כי קיימת הפרדה ברוב קופות החולים ובביטוח לאומי, בין טיפול סיעודי ביתי, המוגדר כטיפול בחולה סיעודי בביתו שאותו עושה בן משפחה או מטפל מורשה, לבין טיפול סיעודי במוסד סיעודי, המוגדר כאשפוזו של חולה במוסד סיעודי מוכר לצורך טיפול סיעודי.

  ישנם כללי קזוז בין הרבדים השונים וישנם כללים התקפים לגבי רובד אחד ואינם תקפים לגבי רובד אחר. התקנות מסורבלות ולעתים נוגדות זו את זו ולכן יש לנווט בסבך "הביורוקרטיה הסיעודית" בזהירות, תוך צבירת מרב המידע כדי שבעל הצורך הסיעודי יקבל את מלוא זכאותו.

  משרד הבריאות

  משרד הבריאות משתתף בעזרה למימון שהות במוסד סיעודי. המשרד אינו משתתף בעלות כספית ישירה. אם האדם מוגדר כסיעודי בהתאם לשאלון תפקודי שיפורט להלן, ואם הוא עונה על הקריטריונים של מבחן הכנסה בהתאם לשאלון המצ"ב, ואם יש מקום פנוי באחד המוסדות הסיעודיים המוכרים ע"י משרד הבריאות, אזי יונפק לחולה הסיעודי "קוד" שהוא האישור למימון השהות של אותו אדם במוסד סיעודי. מתן ה"קוד" הנו למעשה התחייבות של משרד הבריאות לממן את הטיפול הסיעודי במוסד מוכר.

  ביטוח לאומי

  ביטוח לאומי מטפל בחולים מעל גיל הפרישה המוגדרים סיעודיים והנמצאים בביתם. גם בביטוח לאומי כמו במשרד הבריאות נערכים מבחני הכנסה ומבחני זכאות. הזכאות המקסימלית למקרה של סיעוד מלא הנה 18 שעות טיפול בשבוע.

  שירותי השב"ן בקופות החולים

  למעלה משלושה וחצי מיליון מאזרחי המדינה מבוטחים בביטוח סיעודי דרך שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן) בקופות החולים. אלו הם ביטוחים קולקטיביים שאותם מנהלים חברות ביטוח פרטיות.

  • "מכבי" – מבוטחת בחברת הביטוח "כלל בריאות".
  • "הכללית" – מבוטחת בחברת הביטוח "דקלה", שהנה בבעלות משותפת של "הכללית" וחברת הביטוח "הראל".
  • "לאומית" – מבוטחת בחברת הביטוח "כלל בריאות", החל מחודש יוני 2009.
  • "מאוחדת" – מבוטחת בחברת הביטוח "הפניקס".

  ביטוחים קולקטיבים

  במקומות עבודה מאורגנים וגדולים נהוג לקיים מכרזי ביטוח בין חברות הביטוח השונות ולתת כיסויי ביטוח משלימים לכלל העובדים. ארגונים רבים בארץ מבוטחים בביטוח סיעודי קולקטיבי דוגמת: אמדוקס, עובדי הבנקים הגדולים, תעשייה אווירית וצבאית, ארגון "צוות", נכי צה"ל, גמלאי אגד, גמלאי מקפת ועוד. ביטוחים אלו מוגבלים בתקופה שבה מובטח הפיצוי הסיעודי לשלוש עד חמש שנים. בתום תקופת ההתחייבות למבטח יש זכות להפסיק את ההתקשרות עם הארגון המבוטח או לשנות את הפרמיות הקבועות בפוליסת הביטוח הקולקטיבית.

  ביטוחים פרטיים

  רוב חברות הביטוח בארץ מציעות כיסוי לביטוחים סיעודיים פרטיים. אלו ביטוחים יקרים משמעותית מהביטוחים המוצעים דרך שירותי השב"ן והביטוחים הקולקטיביים, אך יתרונם בכך שהם מציעים פרמיות קבועות וערכי סילוק, כלומר הבטחה שגם אם יפסיק מבוטח לשלם את פרמיית הביטוח, עדיין יהיה מבוטח בחלק יחסי של סכום הפיצוי החודשי בהתאם לתקופת תשלום הפרמיות. בפרק העוסק בביטוחים פרטיים נסקור את כל סוגי הפוליסות הקיימות בשוק, כולל תעריפים ושילובים ביטוחיים אפשריים.