ביטוח לילדים, ביטוח סיעודי
משמעותם של ערכי סילוק בביטוח סיעודי לילדים - סוכן ביטוח לילדים טד בר

  חייגו עכשיו:
  050-5202060
  או השאירו פרטים

  משמעותם של ערכי סילוק בביטוח סיעודי לילדים

  מהם ערכי סילוק?

  ערכי סילוק הינם ערכי ביטוח עתידיים הנגזרים מסכומי הביטוח הסיעודי הנקובים בפוליסה. ישנם מקרים בהם משולמת פוליסה לביטוח סיעודי שנים רבות ומסיבות שונות מופסקים התשלומים, בביטוח סיעודי פרטי ישנה אפשרות להמשיך להיות מבוטחים על ערכי פיצוי מופחתים למרות הפסקת התשלומים.

  קביעת ערכי סילוק

  ערכי סילוק אלו נקבעים לפי גיל הכניסה לביטוח ומספר שנות התשלום בפועל והם אחוזים מסכום הפיצוי הנקוב בפוליסה, ככל שהפיצוי המקורי ושנות התשלום יהיו גבוהות יותר כך הפיצוי המובטח גם במקרה של הפסקת תשלומים יהיה גבוה יותר.
  חשוב להדגיש כי מדובר על סכומי ביטוח סיעודי בלבד המגדרים סיכון של אירוע סיעודי. נתקלתי לצערי במבוטחים שהוטעו על ידי סוכני ביטוח לחשוב כי מדובר בערכי פדיון כלומר שעם הפסקת התשלומים יוחזרו להם חלק מהפרמיות ששולמו, לא כך הוא, במקרה של תביעה כשלמבוטח פוליסה סיעודית מסולקת יחושבו ערכי הסילוק בהתייחס לטבלה המצורפת לכל פוליסה סיעודית בהתאם לפיצוי המקורי ושנות התשלום.

  תכנון ביטוח סיעודי לילדים

  משמעותם של ערכי הסילוק יכולה וצריכה להשפיע על תכנון ביטוח סיעודי ארוך טווח במיוחד לגילאים צעירים. ניתן היום לגדר את הסיכון למקרה סיעוד, סטטיסטית כארבעים אחוז מכלל האוכלוסיה יגיעו למצב סיעודי בשלב כזה או אחר בחייהם, על ידי רכישת ביטוח סיעודי פרטי הכולל ערכי סילוק. נושא זה חשוב במיוחד לגבי ילדים שכן עבור ילדים הפרמיות לביטוח סיעודי נמוכות וניתן לתכנן תשלום של 20-25 שנה בלבד והבטחת פיצוי סיעודי לכל ילד ללא תשלום נוסף לאחר שנים אלו לכל החיים.

  משמעותם של ערכי סילוק בביטוח סיעודי לילדים - סוכן ביטוח לילדים טד בר

  דוגמאות להמחשה

  להלן שתי דוגמאות לרכישת פיצוי חודשי לכל החיים בסך 10,000 ₪ לחודש:
  פרמיה חודשית לביטוח שכזה:

  • ילד בגיל 3 – 90 ₪
  • ילדה בגיל 3 – 130 ₪

  לאחר 20 שנות תשלום (ללא תשלום נוסף מעבר לתקופה זו) יהיו הילדים מבוטחים ב:

  • אותם ילדים בגיל 23 – 4,620 ₪
  • בהגיעם לגיל 43 – 7,510 ₪

  כלומר: הורה שרכש ביטוח סיעודי לילדיו בני השלוש דאג שיהיו מבוטחים בביטוח סיעודי ללא תשלום נוסף מגיל 43 לכל החיים על סכום של 7,510 ₪ (צמוד מדד).

  לרכוש ביטוח סיעודי בסכום של 7,510 ₪ יעלה בגיל 43:

  • לגבר – 263 ₪
  • לאשה – 420 ₪

  דוגמה נוספת

  שני ילדים בני 14, פרמיה חודשית לרכישת ביטוח סיעודי עם פיצוי חודשי של 10,000 ש"ח

  • ילד – 110 ₪
  • ילדה – 180 ₪

  לאחר 40 שנה יהיו ערכי הסילוק בפוליסה זו 8,000 ש"ח. כלומר: בגיל 54 במקרה שנרכש ביטוח סיעודי בגיל 14 יהיו אותם ילדים מבוטחים בסכום של 8,000 ₪ לכל אחד לכל ימי חייהם, ישנה כמובן אפשרות להמשיך לשלם את אותן פרמיות מקוריות של 110 ש"ח לגבר ו-180 ₪לאשה וליהנות מביטוח של 10,000 ₪ אך נראה שבתכנון נכון ניתן להסתפק ב-8,000 ₪ פיצוי סיעודי לכל החיים.

  • רבים מהמבוטחים כלל אינם מודעים לקיומם של ערכי הסילוק בפוליסות הסיעוד ומשמעותם וחשוב שכלל הנתונים יהיו בידי כל אחד המתעתד לרכוש ביטוח סיעודי לפני החתימה על חוזה הביטוח.