ביטוח סיעודי
חייגו עכשיו:
050-5202060
או השאירו פרטים

נתונים סטטיסטיים בביטוחים סיעודיים

שנתון הביטוח הלאומי

  • נתונים סטטיסטיים בביטוחים סיעודיים (הגדל) לזכאים לגמלת סיעוד לפי מאפיינים דמוגרפיים ורמת גמלה. (ממוצע חודשי, אחוזים), 2007
מאפיין  אחוזים
גיל 
עד 64*  1.0
69 – 65  5.4
 74 – 70  12.8
79 – 75  21.5
84 – 80  28.2
 85+  31.1
הרכב משפחה
גרים בגפם  47.1
גרים עם בן זוג  39.9
גרים עם בניהם או אחרים  13.0
רמת גמלה
גמלה נמוכה (91%) 59.2
גמלה גבוהה (150%) 27.1
גמלה גבוהה מאוד (168%)  13.7
 מין
גברים  29.0
נשים  71.0
ותק בישראל
ותיקים  75.7
 עולים**  24.3

הערות לטבלה

  • קבוצת הגיל כוללת נשים בלבד.
  • אנשים שעלו לישראל אחרי שנת 1989.

סך כל התשלומים במסגרת חוק ביטוח סיעוד

  • לפי סוג התשלום (אלפי שקלים במחירי 2007), 2003-2007.
  • העברות למשרד הרווחה ולקופת חולים כללית להכנת תכניות טיפול לזכאים, והעברות לביצוע מבחני תלות.
שנה סכ”ה  גמלאות סיעוד  העברה לגורמי חוץ* פיתוח שירותים  מאושפזים במוסדות סיעוד על חשבון הסכמיםעם האוצר
 2003 2,549.0  2,359.8  59.8  23.8  102.4  3.1
 2004  2,569.6  2372.2  63.5  35.9 95.5  2.6
 2005  2,614.8  2411.7 71.3  38.2  91.2  2.4
 2006  2,732.5  2549.0  62.0  30.1  88.4  2.3
 2007  3,072.3  2880.2  70.7  35.7  83.4  2.3