ביטוח בריאות
תקנות חדשות זכויות המבוטחים בבטוחים קבוצתיים - סוכן ביטוח בריאות טד בר

  חייגו עכשיו:
  050-5202060
  או השאירו פרטים

  תקציר כתבה ב'כלכליסט'

  האם בתקנות החדשות יש משום חידוש ביחס לדין הקודם?

  התקנות החדשות מעגנות את זכויות המבוטחים בבטוחים הקבוצתיים במיוחד לגבי הסכמי מעבר ופוליסות המשך. מוגדר כי ינתן מעבר לפוליסת המשך למבוטח שהיה חבר במסגרת הפוליסה הקבוצתית (להלן פ"ק) לפחות שנה. כמו כן מוגדר שהמעסיק או בעל הפוליסה לא יוכל להנות כספית מעודף אקטוארי כלומר סעיפי החלוקה ברווחים שהיו נהוגים בפ"ק בוטלו, למעט החזר פרמיה לבעל פוליסה ששילם את מלוא הפרמיה עבור חברי הפ"ק, למיטב הבנתי נותרה האפשרות להמיר עודף אקטוארי בהוזלת פרמיה בתום תקופת ההתחייבות לתשלום

  התקנות קובעות שלמעביד (בעל הפוליסה) לא תצמח טובת הנאה מהביטוח: האם תוכל לתת לי דוגמאות למצבים בהם מעביד יכול להנות מסיפוק הפוליסה לעובדים. התייחסתי לזה גם בסעיף קודם, בהסכמים רבים הופיע סעיף חלוקת רווחים שקבע נוסחא להתאמת פרמיה , למקרה הפסד וחלוקת רווח למקרה של עודף במאזן הפ"ק. הנוסחאות סבוכות ומשתנות בין חוזה לחוזה, נוסחאות אלו מצויות בידי אם ידרש פירוט נוסף

  האם נהוג לבצע בדיקה רפואית או למלא הצהרת בריאות לפני תחילת פוליסת בריאות קולקטיבית?

  תלוי בסוג הפוליסה ומספר המבוטחים. בתקנות החדשות נקבעה קבוצת מינימום של 50 מבוטחים. בפוליסות סיעודיות תהיה לרוב הצהרת בריאות מקוצרת שתכלול שאלות בסיסיות לגבי גורמי סיכון והבטחה שהמועמד לביטוח אינו מקיים אף ADL

  מה המשמעות שניתן לעבור לביטוח סיעודי פרטי באותם תנאים במקרה של פיטורין, התפטרות או אי חידוש הפוליסה? מה היה המצב הנהוג ערב התקנות (המבוססות על החוזר)?

  גם לפני התקנות החדשות ניתן היה לעבור לפוליסה פרטית ללא הצהרת בריאות, חשוב להבין שהמעבר הינו בהתאם לפרמיות הנהוגות באותה חברת בטוח ולרוב גבוהים תשלומים אלו במאות אחוזים יחסית לפרמיה הסיעודית הקולקטיבית

  תקנות חדשות זכויות המבוטחים בבטוחים קבוצתיים - סוכן ביטוח בריאות טד בר

  אילו הגנות נוספות לדעתך בתחום הביטוח הקולקטיבי היה ראוי להכניס לתקנות ולא הוכנסו

  הייתי מכליל בתקנות אלו גם את פרמיות המעבר, כל חברה היום משנה את מדיניותה בתום תקופת החוזה של הפ"ק נהוג לתת 20% הנחה מהמחיר הנקוב לאותו סוג בטוח באותה חברה, הייתי מצפה שתהיה האחדה גם בתחום חשוב זה שכן לכל הפ"ק יש תאריך סיום

  אילו סוגי ביטוח בריאות פרטי מציעים בדרך כלל מעסיקים לעובדים?

  יש שני סוגים של פוליסות בריאות מוצעות:
  בסיסית – הכוללת כיסוי לקטסטרופות בלבד קרי תרופות שלא בסל הבריאות, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
  מורחבת – הכוללת בנוסף גם ניתוחים פרטיים ולכך ניתן להוסיף מגוון של נספחי בטוח או כתבי שירות.