ביטוח סיעודי

  חייגו עכשיו:
  050-5202060
  או השאירו פרטים

  מילון מושגים לביטוח סיעודי

  המושגים שצריך להכיר לקראת חתימה על ביטוח סיעודי

  ביטוח סיעודי

  פיצוי המובטח למבוטח שאינו יכול לתפקד עקב תשישות נפש או בשלוש מתוך שש פעולות יום יום

  פעולות יום יום – ADL

  שש פעולות המהוות את הקריטריון המרכזי בקביעת זכאות לתגמול סיעודי ואלו הן:

  1. הגעה מישיבה לשכיבה
  2. רחצה
  3. התלבשות
  4. אכילה
  5. תנועה
  6. שליטה על הסוגרים

  אי יכולתו של אדם לתפקד לפחות ב-50% של הפעולות הנ"ל מגדיר פעולה זו כטעונת סיוע
  באם אדם זקוק לסיוע בשלוש פעולות הוא נחשב כזכאי לתגמול סיעודי, גם אם האדם תשוש נפש ייחשב כסיעודי.

  תקופת אכשרה

  המועד מיום תחילת הביטוח עד המועד בו זכאי המבוטח לתבוע תשלום במקרה ביטוח

  תקופת המתנה

  המועד ממנו יקבל המבוטח את הפיצוי הנקוב בפוליסה, תקופות ההמתנה הנהוגות בחברות הביטוח הם: חודש, חודשיים, שנה, שלוש שנים, חמש שנים

  ערך סילוק

  אחוז מסכום הפיצוי הנקוב בפוליסה העומד לרשות המבוטח כביטוח סיעוד עתידי
  כפונקציה של גיל כניסה לביטוח ושנות התשלום וזאת למקרה שלא יהיה תשלום נוסף בפוליסה

  המרה ושיחלוף

  מעבר בין פוליסה קיימת לפוליסה חדשה מותניית בהצהרת בריאות ומילוי טופס שיחלוף

  הצהרת בריאות – המסמך המרכזי בכל ביטוח הכולל מרכיב סיכון מגדיר את מצבו הבריאותי
  של מועמד לביטוח וקובע את תוצאות החיתום הרפואי

  חיתום רפואי – הליך המבוצע ע"י רופא או חתם מטעם חברת הביטוח ומגדיר את הסיכונים
  אליהם חשופה החברה, תשובות חיתום יכולות להיות:

  • קבלה בתנאים רגילים
  • דחייה
  • קבלה בתנאי כשהאפשרויות הן: תוספת פרמיה
  • קבלה ובתנאי שיחתום המבוטח על החרגה בריאותית קיימת

   ביטוח סיעודי משלים

  ביטוח סיעודי עם תקופת המתנה של שלוש או חמש שנים