ביטוח סיעודי

  חייגו עכשיו:
  050-5202060
  או השאירו פרטים

  ביטוח אנשי מפתח

  ביטוח אנשי מפתח נועד להגן על משקיעים בחברה מפני מותו של האדם האוצר בחובו ידע בסיסי לגבי המשך קיומה של החברה או ידע שבעידרו יכולים להיפגע באופן מהותי חלק ניכר מרווחי החברה.

  ברבות מחברות ההייטק בהן מתבצעות השקעות הון מרוכז הידע אצל אדם בודד או חבר מצומצם של מפתחים ומתכנתים, בכדי לשמר את ההשקעה יתנו אותם אנג'לס ממנים ביטוח חיים לאיש המפתח בגובה השקעתם בחברה. הביטוח נועד להגן על השקעתם ועל המשכיות קיומה של החברה מפני מצב בו תופסק עבודתו של איש המפתח בחברה כתוצאה ממוות, חוסר יכולת תיפקוד או נכות תעסוקתית.

  בביטוח אנשי מפתח המוטב הינו החברה שגם משלמת עבור הפרמיות לביטוח חייו של איש המפתח וזאת בשונה מביטוח חיים או מנהלים בו המבוטח הוא העובד והמוטבים הם שאריו, כלומר במקרה מוות או נכות העובד, החברה תקבל את כספי הביטוח הנקובים בפוליסה.

  הביטוח נועד לפצות את החברה בגין נזקים כספיים שייגרמו לה עקב אובדנו של איש המפתח מחמת מוות או נכות. בקביעת סכום הביטוח שבו יבוטח איש המפתח, יש לבדוק מספר גורמים לגבי מהות הפגיעה העלולה להיגרם למשקיע או לחברה המבטחת וכן לכמת פגיעה זו לפיצוי כספי.

  ברבים מחברות ההייטק בהן מתבצעות השקעות הון מרוכז הידע אצל אדם בודד או חבר מצומצם של מפתחים ומתכנתים, בכדי לשמר את ההשקעה יתנו אותם אנג'לס ממנים ביטוח חיים לאיש המפתח בגובה השקעתם בחברה. הביטוח נועד להגן על השקעתם ועל המשכיות קיומה של החברה מפני מצב בו תופסק עבודתו של איש המפתח בחברה כתוצאה ממוות, חוסר יכולת תיפקוד או נכות תעסוקתית.

  בביטוח אנשי מפתח המוטב הינו החברה שגם משלמת עבור הפרמיות לביטוח חייו של איש המפתח וזאת בשונה מביטוח חיים או מנהלים בו המבוטח הוא העובד והמוטבים הם שאריו, כלומר במקרה מוות או נכות העובד, החברה תקבל את כספי הביטוח הנקובים בפוליסה.

  הביטוח נועד לפצות את החברה בגין נזקים כספיים שייגרמו לה עקב אובדנו של איש המפתח מחמת מוות או נכות. בקביעת סכום הביטוח שבו יבוטח איש המפתח, יש לבדוק מספר גורמים לגבי מהות הפגיעה העלולה להיגרם למשקיע או לחברה המבטחת וכן לכמת פגיעה זו לפיצוי כספי.

  • מהו סדר הגודל של ההשקעות בחברה ע"י משקיעים או קרנות הון סיכון – מה הנזק שיגרם לאותם משקיעים?
  • מהם המשאבים (זמן או כסף) אשר ידרשו להכשיר או למצוא מחליף, אם בכלל?
  • האם ייגרם הפסד רווחים וכמה?
  • האם העובד מועסק בפעילות מיוחדת כגון מוצר שעלול להיפסק עם אובדנו?
  • האם קיים סיכון ממשי כי החברה תאבד לקוחות?
  • האם יפגעו באופן ישיר מקורות האשראי?
  ביטוח אנשי מפתח - סוכן ביטוח טד בר

  ראשית יש לקבוע אם החברה מעוניינת בביטוח למקרי מוות בלבד (מחמת מחלה או תאונה) או לכיסוי מורחב הכולל גם נכות מקצועית תמידית (שכן אובדן איש המפתח עלול להיגרם גם כתוצאה מנכות). שנית, עצם חתימתו של איש המפתח כמועמד לביטוח על-גבי טופס ההצעה ומילוי הצהרת הבריאות או טופס הבדיקה הרפואית, מעידים על הסכמתו להיות מבוטח למען החברה ואין צורך בהסכם מיוחד.

  על-פי הוראות מקצועיות של מס הכנסה (שיצאו בעקבות הלכה שנקבעה על-ידיי בית המשפט העליון) הפרמיה בביטוח אנשי מפתח תוכר כהוצאה לצורך מס הכנסה באם הביטוח משקף את הנזק הכספי האמיתי שייגרם לחברה עם אובדנו של איש המפתח (מבחינת "שמירה על הקיים"). ובתנאי כמובן שהמעסיק הנו המוטב הבלעדי בפוליסה. למרות הנאמר לעיל, הפרמיה הנ"ל לא תוכר כהוצאה אם איש המפתח המבוטח הינו גם בעל שליטה וזאת על פי סעיף 32 (10) לפקודת מס הכנסה.

  הסעיף קובע כי פרמיות ששילמה החברה לטובת עצמה על ידי ביטוח בעל שליטה מוגד כאדם המחזיק, במישרין או בעקיפין. לבדו אן עם קרובו באחד מאלה:

  1. 10% לפחות מהון מניות או מכוח ההצבעה (או בזכות להחזיק)
  2. בזכות לקבל 10% מהרווחים
  3. בזכות למנות מנהל

  אומנם במקרים רבים איש המפתח הוא גם בעל השליטה ולאור האמור לעיל לא תוכר תשלום הפרמיה כהוצאה, אולם בהתייחס לקבלת תגמולי הביטוח העתידיים והאפשרות להציל את מלוא ההשקעה, אין ספק כי עריכת ביטוח אנשי מפתח הינה חיונית במיוחד בחברות הנמצאות בשלב המחקר והפיתוח במהלכם טרם נרשמו רווחים.

  חשוב לציין כי אין ביטוח אנשי מפתח מהווה תחליף לכל חבות חוקית של ביטוח פנסיוני כפי שנקבע בתיקון מס' 3 משנת 2008, כלומר ביטוח אנשי מפתח נועד לכסות הפסדי משקיעים ובעלי החברה ואינו מהווה הטבה למבוטח עצמו.